189. Ko Bībele māca par Jēzus piedzimšanu?


Zagts un postīts tiek pats svarīgākais

Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā. [1.Tim.4:16]

Zagts un postīts tiek pats svarīgākais

Ne velti es tik uzticīgi skaidroju artikulu par taisnošanu; es raizējos, ka nenāksies viegli pie tā palikt. Jau tagad mūsu vidū daudz ir tādu, kuri šo artikulu nenovērtē un neievēro. Nāks sludinātāji, kas būs slinki un nolaidīgi taisnošanas mācības sludināšanā un mācīšanā, tādēļ drīz vien ieviesīsies dažādi maldi.

Bet es šo artikulu mācīšos un mācīšu, kamēr dzīvošu. Manā sludināšanā tam vienmēr būs pievērsta liela uzmanība; jo es labi redzu, ko šis artikuls paveic tur, kur tas tiek paturēts, un kāds posts rodas tur, kur tas pazaudēts. Tas ir pamats un klints, uz kura dibināta visa kristietība un Dieva draudze; šis artikuls ir mūsu cietokšņa mūris un vairogs cīņā pret visiem novirzieniem un ķecerībām, tā ka neviens maldu mācītājs mūs nevar sagūstīt un novirzīt no īstā ceļa tieši tādēļ, ka paturam šo artikulu skaidru un nesagrozītu.

Pasaulē nav nevienas citas mācības, nedz dievkalpojuma veida, kas dotu tik spēcīgu triecienu velnam un viņa valstībai. Sātans arī šim artikulam stājas pretī ar tādu naidu un niknumu, kādu nenākas sastapt nevienam citam pasludinājumam; tādēļ viņš mums rada tik daudz kārdinājumu un bēdu. Viņš kūda pret šo mācību, izdomādams dažādas ķecerības, šķelšanās apgrēcības un elkdievības pilnas mācības, lai pasaules acīs artikuls par taisnošanu kļūtu piedauzīgs un nīstams, lai tas sastopas ar nicinājumu un pretestību.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

3 atsauces par “Zagts un postīts tiek pats svarīgākais”

 1. talyc:


  tā gan :(
  sludinātāji, kas slinki un nolaidīgi taisnošanas mācības sludināšanā un mācīšanā, bet tomēr grib paturēt sev “Kristīga sludinātāja” goda nosaukumu gluži nemanot (pašiem nemanot) pavisam pakāpeniski kļūst par tādiem, kuri labpātāk runā uz tādiem (sev līdzīgiem), kuri skaidro izpratni par “grēcinieka nepelnīto pestīšanu Kristus nopelna dēļ” izdaiļojuši ar pašu “labās darbošanās” nopelnu pušķiem un pliko/nešķīsto neticību pieseguši ar “glītām pareizās apliecināšanas” sedziņām.
  - – -
  bet vai tad nu ir redzēts, ka kāds pats savu grēku tā vienkārši atzīs??
  - – -
  vienkāršāk :( daudz vienkāršāk ): taču ir grēka uzrādītāju
  nosaukt par meli/nešķīstu/krāpnieku/blēdi

 2. gviclo:


  Atļaušos izteikties, talyc.

  Bieži nākas dzirdēt, ka viņiem nepatīk veids KĀ tas tiek darīts. Tādēļ arī uz TV neaicina kuru katru sludinātāju, lai nenotiek kā farizejiem Mt.15.

  Arī Pēteris [Mt.16:23], kad domāja un teica to, kas patīk cilvēkiem nevis Dievam, bija par apgrēcību – bet Kristum.

  Tā nu viš sanāk,
  Ar cieņu,
  gviclo

 3. Roberto:


  Sv.Pēteris pravieto, ka

  jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu. Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots. Mantkārībā viņi izmantos jūs ar izdomātiem vārdiem…

  ar cieņu
  Jūsu e-minenceLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.