238. Ko nozīmē taisnošana?


Dievs, svētī mūsu valdību! [475]

Par savu mīļu Ķeizaru, Ko, žēligs Dievs, tu devi,
Par labu zemes-vald’nieku Piesaucam, lūdzam tevi:
Ar savu roku valdi to, To svēti, sarga, aplaimo
Uz visiem viņa ceļiem!


Dod visiem mūsu vald’niekiem Mūs mīļot, tevi bīties!
Dod mūsu tiesas-spriedējiem Pēc taisnibas vien dzīties!
No tava Gara valditi, Ar gudrību apgaismoti
Lai visi ir, kas māca!

Mums palīdz, ka tos godajam, Ko, Dievs, tu godā cēli,
Tiem visās vietās paklausam, Kam klausīt tu pavēli.
Pasargi no pārgalvibas, No negoda un blēdības,
Dod visiem miera-prātu!Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.