74. Kam Dievs ir devis tiesības sodīt ļaunumu?


Kārdinājums izsalkumā

Un kārdinātājs piestājās pie Viņa un sacīja: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi.” [Mt.4:3]

Kārdinājums izsalkumā


Saki nu, ka tev ir Dievs, kas rūpējas par tevi! Kur tad nu ir tavs Debesu Tēvs, kas par tevi rūpējas?

Man šķiet, Viņš tevi it viegli atstāj. Tad nu ēd un dzer no savas ticības! Rādi, kā tu kļūsi paēdis! Kā tad tu esi Dieva Dēls, kā Dievs izturas pret tevi tēvišķīgi, ja Viņš nesniedz tev pat maizes garozu, bet atstāj tik nabadzīgu un izsalkušu!

Vai tad nu vēl tici, ka esi Viņa Dēls un Viņš ir tavs Tēvs?

Ar šādām domām velns patiesi uzbrūk visiem Dieva bērniem, un arī Kristus noteikti izjutis to pašu; jo Viņš nebija nedz koks, nedz akmens, lai arī bija un palika šķīsts un bez grēka, – tāds, kādi mēs nespējam būt.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.