130. Kāds nav un nevar būt bauslības mērķis?


Viņi uzvarēja ar Dieva vārdu

Kad 1990.gadā krita Berlīnes mūris, daudzi rietumnieki uzskatīja, ka tādējādi pielikts punkts kristiešu cīņai pret tirānisko režīmu. Taču jaunākās ziņas no Ķīnas, Āfrikas un citiem reģioniem liecina par pretējo. Daudzās pasaules malās kristieši savas ticības dēļ joprojām tiek vajāti, ieslodzīti un nogalināti. Redzot, kā tiek izlaupīts viņu īpašums, slepkavoti radi un draugi, daudziem kristiešiem var rasties kārdinājums zaudēt visas cerības.

Viņi uzvarēja ar Dieva vārdu


Jā, mēs varam zaudēt visu savu laicīgo mantu. Mūsu draugi un radi var aiziet bojā. Taču, atšķirībā no šīs pasaules valstībām, kuras uzplaukst un krīt pateicoties zobenam, Dieva valstība turpina izplatīties, pateicoties Dieva dzīvajam vārdam (Ap.d.6:7; 12:24; 19:20).

NEKRĪTIET IZMISUMĀ!

Ja jūs dzīvojat valstī, kurā patlaban nenotiek nekādas reliģiskas vajāšanas, ik dienas aizlūdziet par tiem, kuriem nākas ciest savas ticības dēļ (Ebr.13:3). Bet, ja jūs un jūsu ģimene atrodaties valstī, kurā kristieši tiek vajāti un varbūt pat pasludināti ārpus likuma, lai jūs uzmundrina šis apbrīnojamais stāsts par to, kas notika ar vikingiem, kuru iebrukums atainots šajā attēlā.

Gadsimtiem ilgi vikingi iebruka daudzās zemēs, izlaupīja cilvēku mājas, slepkavoja kristiešus. Tomēr arī šos iebrucējus galu galā uzveica un pārvērta Dieva dzīvinošā un aktīvā vārda un Gara spēks. Kad 826.gadā vikingu valdnieks Haralds apmeklēja Francijas karali, viņš pirmo reizi izdzirdēja Dieva dzīvo vārdu, labo vēsti par pestīšanu caur Kristus krustu. Viņš tika kristīts, atgriezās mājup un kļuva par Dānijas karali. Kopā ar viņu ieradās misionārs Ansgars. Pateicoties Ansgara sludināšanai un Dieva vārda mācīšanai, vikingi no mežonīgiem pagāniem pamazām pārtapa kristiešos. Tādējādi Dievs bija atbildējis uz kristiešu lūgšanām atbrīvot tos no vikingiem, taču ne, iznīcinot tos ar zobenu, bet gan, ar Savu vārdu izraujot tos no velna valstības.

KRISTŪ ARĪ MĒS MANTOJAM DIEVA VALSTĪBU!

Neatkarīgi no tā, kas jūs vajā vai stājas jums pretī, atcerieties, ka Dievs allaž ir aizstāvējis ticīgos ar savu dzīvinošo un pestījošo vārdu. Gluži kā šis krusta un augšāmcelšanās vārds ir spējis mainīt cilvēku dzīves agrāk, tāpat šis dzīvais vārds palīdzēs uzveikt ļaunumu arī jums. Lai gan zobens var caururbt cilvēka sirdi, tas nespēj mainīt viņa dvēseli. Šādas izmaiņas var panākt vienīgi Dieva vārds, izraujot Kristus krusta ienaidniekus no “tumsības varas” un pārceļot tos “sava mīļā Dēla valstībā” (Kol.1:13).

Aizlūgsim par tiem, kuri cieš no vardarbības un vajāšanām. Atbalstīsim Dieva pestījošā un dzīvinošā vārda sludināšanu un mācīšanu. Un, kad beidzot mēs Dieva Gara spēkā būsim pārliecināti, ka nekas “mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā” (Rom.8:39), mēs, līdzīgi Luteram, varēsim droši dziedāt:

“Grib tie mūs nāvē dzīt un mantu nolaupīt, lai notiek Dieva prāts, tiem labums nav nekāds; mums debess manta paliek!”

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.