127. Ar kuru bausli ir saistīti galavārdi?


Dieva valstība līdzībās

Tūristus, kas apmeklē lielās Eiropas katedrāles, bieži vien pārsteidz krāšņās logu vitrāžas. Tā, piemēram, Kenterberijas katedrālē, Anglijā, logos visās varavīksnes krāsās rotājas Jēzus ciltskoks līdz pat Ādamam!

Dieva valstība līdzībās

Lai gan ik gadus tūkstošiem tūristu apbrīno šo logu māksliniecisko kvalitāti, kristietībā tie sākotnēji kalpoja nevis dekoratīviem, bet gan izglītojošiem mērķiem. Izmantojot vitrāžas, agrīnie kristieši ne tikai sludināja ticības pamatmācības, bet arī pasniedza tās viegli uztveramā un neaizmirstamā veidā.

NEAIZMIRSTAMAS, KRĀSAINAS AINAS

Jēzus runāja “dzīvās ainās”, līdzībās, ar tādu pašu mērķi – lai mācītu. “Kam mēs Dieva valstību pielīdzināsim?” vaicāja Jēzus: “Jeb kādā līdzībā mēs to tēlosim?” (Mk.4:30). Līdzībās Jēzus izteica savu mācību par debesu Tēva valstību.

Mēs nevaram runāt par Dieva valstību, neapspriežot Jēzus līdzības. Tās ir tikpat nedalāmas kā gaisma un loga vitrāža. Bez gaismas nevar nedz kārtīgi saskatīt attēlu, nedz izprast tajā ietverto domu. Gluži tāpat bez līdzībām nevar pilnībā izprast mācību, par kuru Jēzus runāja vairāk kā par jebkuru citu – mācību par Dieva valstību.

DAUDZAS AINAS, VIENA VĒSTS

Kad Jēzus runāja līdzībās, Viņš parasti vienlaikus minēja vairākas līdzības (piem., Mt. 13 un 25). Gluži kā dažādi krāsaina stikla gabali vienā vitrāžā tiek savienoti, veidojot kopīgu attēlu (kā tas redzams šajās lappusēs), tāpat arī Jēzus līdzības par debesu valstību papildina viena otru, vēstot par Dieva žēlīgo valdīšanu. Protams, arī katra līdzība atsevišķi ir krāšņa un pamācoša, tomēr visas kopumā tās sniedz daudz pilnīgāku ainu par Dieva valstību.

Jēzus runāja līdzībās, lai Viņu varētu saprast pat vismazāk izglītotie klausītāji. Taču Viņš arī norādīja, ka šīs līdzības pilnībā spēs saprast vienīgi tie, kuri Viņu atzīst par apsolīto Mesiju (Mt.13:10-17). Citiem vārdiem sakot, šīs līdzības par Dieva valstību, gluži kā visi Svētie Raksti kopumā, ir par Jēzu (Lk.24:44-45). Gluži kā nav iespējams saskatīt vitrāžu, ja tajā neiespīd gaisma, tāpat arī nav iespējams saprast Jēzus līdzības par debesu valstību, ja tajās neatspīd Viņš, “pasaules gaisma” (Jņ.8:12).

LĪDZĪBĀS PAR DEBESU VALSTĪBU JĒZUS MŪS APGAISMO

Lai mūs iepriecina šī labā vēsts: savu līdzību gaismā Jēzus mums vēsta par Dieva valstības svētībām, kas mums pieejamas jau tagad, ne tikai debesu valstībā, kad tās būs pieejamas visā pilnībā. Lasīsim šīs līdzības un priecāsimies! Šīs krāsainās, ainaviskās līdzības mums atklāj neaizmirstamo “Dieva valstības noslēpumu” (Mk.4:11).

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.