49. Kā mēs pasargājam Dieva Vardu svētu?


Vietā un n e-vietā

Kādā draudzē bija jauns mācītājs, kas nolēma pavadīt sestdienu, iepazīstoties ar savas draudzes locekļiem.

Paviesojies dažās mājās un iepazinies ar mājiniekiem, mācītājs nonāca pie kāda draudzes locekļa mājas, kurā acīm redzami kāds bija, tomēr uz ilgo klauvēšanu neviens neatsaucās. Tad mācītājs atstāja pie durvīm savu vizītkarti, uz kuras ar zīmuli uzrakstīja: Atkl.3:20


Nākamajā dienā, skaitot ar draudzes kasieri ziedojumus, viņš starp banknotēm atrada arī kāda kunga vizītkarti, uz kuras bija rakstīts: 1.Moz.3:10

P.S. Atklāsmes grāmatas attiecīgajā pantā ir rakstīts: “Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.”

1. Mozus grāmatas attiecīgajā pantā ir rakstīts: “Es dzirdēju Tavu balsi dārzā, un mani pārņēma bailes, jo es esmu kails, un es paslēpos.”Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.