120. Pār kuriem nāks Dieva sods?


Vienīgā īstā kristiešu baznīca?

Kristīgajā baznīcā ir pieņemts, ka izsakot kādu apgalvojumu, tas ir jāpamato Svētajos Rakstos.

Bet šķiet, ka Romas katoļu baznīca [RKB] šajā ziņā sevi neapgrūtina, bet sistemātiski turpina izteikt dažnedažādus apgalvojumus, argumentējot vienīgi ar pāvesta amata vēsturiskumu, kas būtībā ir dzīvē ieviesta pasaka, kā arī pamatojoties nebibliskā uzskatā, ka Svēto Garu un ticību spēj paturēt cilvēki [un līdz ar to baznīcas un draudzes], kas atmet Dieva vārdu, un tā vietā cildina cilvēku likumus.

Luteriskā baznīca jau turpat 500 gadus ilgojas ieraudzīt kādus apstiprinājums tam, ka RKB ir kristīga baznīca [kā tas atkal izteikts nesenajā Vatikāna paziņojumā], bet tādu diemžēl nav bijis.

Tādēļ, ņemot vērā daudzās maldu mācības, kas tiek kultivētas RKB, e-pāvestam nekas cits neatliek, kā pieturēties pie reformācijas laikā izteiktiem vārdiem – mēs neatzīstam, ka viņi būtu baznīca, un viņi tāda arī nav, tādēļ mēs nevēlamies uzklausīt to, ko viņi [it kā] kristīgās baznīcas vārdā apgalvo, pavēl vai aizliedz.

Protams, viņiem ir saglabāti daži kristīgi elementi, bet dēļ acīmredzamām novirzēm no Svēto Rakstu mācības, kas ir patiesības balsts un pamats, viņus nav iespējams uzskatīt par patiesu kristīgu baznīcu.

Tā kā krisīgās baznīcas patiesumu nevērtē pēc vēsturiskuma, ārējas ietekmes, vai citiem raksturlielumiem, bet vienīgi – vai tajā tiek sludināts tā, kā sludināja Kristus un apustuļi – tad šobrīd e-pāvests RKB var nodēvēt vienīgi par ļoti lielu, ietekmīgu, vēsturiski senu un neaprakstāmi ambiciozu sektu, bet pāvestu par vīru, kas būtībā ir nostājies pret Kristu.

e-pāvests aicina Romas pāvestu dzīvot un mācīt tā, kā dzīvoja un mācīja Kristus un apustuļi, ja viņš tiešām vēlas būt Pētera pēctecis, kā viņš sevi mēdz dēvēt.

e-pāvests ir apņēmies rūpīgi iepazīties ar inkvizīcijas veicēju jezuītu 16 lapaspušu apjomīgo sacerējumu, sniegt viņiem vērtīgus norādījumus, un cer, ka viņu tuvākā nākotnē pieaicinās RKB reformācijas organizēšanai.

Vēl e-pāvests ar dziļām bažām norādīja, ka dokumentā pausto nostāju pārstāv arī LELB arhibīskaps, kas e-vidē pazīstams kā plusiņjānis, proti, ka Kristus ir devies tālu tālu prom, bet baznīcas lietas atstājis cilvēku rokās, lai tie turpinātu ko Viņš iesācis. e-pāvests norāda, ka šāda izpratne ir pretēja Svētajiem Rakstiem, kur Kristus ir apsolījis dāvāt pasaulei Svēto Garu un būt ticīgo vidū vārdā un sakramentos ikdienas līdz pasaules galam.

“Ir bēdīgi, kad tik lieli vīri tā maldās” sacīja e-pāvests. “protams, nav pestīšanas ārpus Baznīcas, bet par Baznīcu nevar būt katrs, kas to apgavo, bet gan tie, kas paliek uzticīgi Kristus un apustuļu mācībai. Un ja jūs, mīļie bērni, vēlaties sekot tradīcijai, tad sekojiet tai tradīcijai, kas nav pretrunā ar Svētajiem Rakstiem.” “Es esmu norūpējies par jūsu pestīšanu,” saka e-pāvests.

Patiesā baznīca ir

 • jebkura draudze, kurā sludina saskaņā Sv.Rakstiem (72%)
 • Romas katoļu baznīca (21%)
 • Austrumu pareizticīgā baznīca (7%)Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

5 atsauces par “Vienīgā īstā kristiešu baznīca?”

 1. moritz:


  aptaujaa nav 3.punkta ar atsauci uz vsiem zinaamu organizaaciju…

 2. wrc:


  e-pāvests domā līdzi un publiski izsaka savu viedokli, tas ir pozitīvi mae-nuprāt. Tiešām, kā ir labas tradīcijas, tā var būt arī stagnējošas tradīcijas. Kristus miesīgi nav šeit, kā mēs to redzam, bet ir pie Debesu Tēva labās rokas, kamēr šeit lietas kārto cilvēki, kas ir savā vietā, vai nu pēc sūtības, vai ambīcijas.

 3. krist2ps:


  Hm.. vēlaties dzirdēt pavisam godīgu manu versiju par visu jau augstākminēto?:) Neskatoties, ka RKB pieder Vatikāns un tajā esošais pāvests, tomēr vēsturiski īstā baznīca ir Pareizticīgie, jo, redz, ja palasa visu II Vatikāna koncilu, tad RKB tik tālu jau pieskaņojusi savu baznīcas ritu un kalendāru, lai sabiedrībai viss būtu saprotamā “valodā”. PS: pats katolis esmu un pietiekami esmu pastudējis augstākminētos^ dokumentus:)

 4. gviclo:


  Kam gan negribas stāvēt pie spoguļa un sacīt: “Es esmu skaists, es esmu skaists!” Bet šiem ar to ir par maz – viņi vēl piebilst: “Bet citi nav skaisti.”

 5. machss:


  ai, da, nu, ja RKB jūtās tik augstprātīgi, tad lai palasa vairāk Bībeli, tur ir pietiekami daudz par pazemību rakstīts… neviens no mums nav ideāls ne katoļi, ne pareizticīgie, ne kādi protestanti…Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.