135. Kas ir iedzimtais grēks?


Velns var palikt arī jūsu prātā

Jēzus paliek kristiešu sirdīs un vada viņu prātus; tā to apliecina arī apustulis Pāvils: “Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus” (Gal.2:20). Tomēr arī ļaunā spēks, pateicoties maldu mācībām un antikristīgiem rakstiem, pārņem miljoniem ļaužu prātus (Mt.12:44–45).

Atcerēsimies Kārli Marksu, ateistiskā komunisma tēvu. Kristīts kristīgajā ticībā un iesvētīts luteriskajā baznīcā, Markss vēlāk kļuva par Jēzus pretinieku, kas ar saviem rakstiem noliedza Pestītāju. Viņa teoriju sekas atklājās Staļina pastrādātajos briesmu darbos, kurš šausmīgā veidā nogalināja miljoniem Kristus sekotāju. Ļeņina, Engelsa un Mao Dzeduna, Ķīnas komunisma dibinātāja, antikristīgajos darbos ir jūtama spēcīga Marksa ietekme.

Velns var palikt arī jūsu prātā


Šī fotogrāfija parāda devītā Ķīnas komunistiskās partijas kongresa delegātus, kuri soļo garām savu skolotāju, pazīstamāko komunistu — Staļina, Ļeņina, Engelsa un Kārļa Marksa —, fotogrāfijām. Šie delegāti cieši turas pie savām mazajām sarkanajām grāmatiņām Priekšsēdētāja Mao domām. Pavisam droši var sacīt, ka gan šeit minētie, gan arī visi pašreizējie komunistu līderi paliek Marksa, Staļina, Ļeņina un citu viņiem līdzīgo dēmoniskajos rakstos. Tie paši demoni, kuri iesākumā valdīja pār šo vīru prātiem, ietekmējot viņu domāšanu un viņu darbus, joprojām pārņem to prātus, kuri šos darbus lasa, tos pieņem un paliek tajos paustajās antikristīgajās mācībās. Patiešām, ar antikristīgu mācību palīdzību velns ir sagūstījis miljoniem ļaužu prātus un tur viņus tā, ka tie paliek sātana verdzībā (Kol.2:8).

DĒMONU MĀCĪBAS

Dievs jūs brīdina no “dēmonu mācībām”(1.Tim.4:1); tās ir velna dzīvās un iedarbīgās mācības, ar kurām viņš, tāpat kā ar vīrusiem vai baktērijām, cenšas inficēt jūsu prātus, lai jūs sagūstītu un valdītu pār jums. Neviena cilvēka prāts nav neitrāls. Prātu tur gūstā un pār to valda vai nu Kristus, kurš paliek jūsos (1.Kor.2:16), vai arī demoni, kuri arī var iemājot un palikt jūsu prātā (Mt.12:43–45). Tādēļ jūsu Debesu Tēvs jūs brīdina: “Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu” (Kol. 2:8).

VAI IR KĀDA CERĪBA UZVARĒT ŠAJĀ CĪŅĀ UZ DZĪVĪBU UN NĀVI? JĀ!

Jūs nespējat nosargāt savu prātu, stāties pretī velna ietekmei un neļaut viņam valdīt pār jūsu domām un dzīvi. Jūs neesat tik stipri, lai ik dienas sakautu velnu un padzītu viņu. Tomēr Jēzus vēlas to darīt un ir jau to izdarījis jūsu vietā.

Kristības brīnumā Jēzus ar Savu dzīvības vārdu nāk, lai paliktu jūsos, lai piedotu jums, lai dotu jums jaunu dzīvi un lai pēc Dieva labā prāta sargātu jūsu domas un dzīvi. Tādēļ ar Kristības brīdi jūsos iesākas sīva cīņa Jēzus un tumsības spēku starpā, jo “miesas tieksme ir naidā ar Dievu” (Rom.7:8). Kā tas aprakstīts Rom.7:14–25, šī sīvā cīņa uz dzīvību un nāvi, kas plosās jūsu sirdī un prātā, ir cīņa par to, kurš paliks jūsos un valdīs pār jums.

JUMS PIEDER GALĪGĀ UZVARA

Neļaujiet velnam ienākt jūsu dzīvē (1.Moz.4:7), un “lai grēks nevalda [nepaliek] jūsu mirstīgajā miesā..” (Rom.6:12). Atcerieties, ka „bijība Tā Kunga priekšā ienīst nelāgo” (Sal.pam.8:13). Pārliecinies, ka “tu ļaunumu.. turi tālu nost no sevis un.. savā teltī nedod vietas nekādai netaisnībai” (Īj.11:14). Lai iegūtu spēku pretoties grēkam un ļaunumam, ik dienas stiprinieties ar Kristu un Viņa vārdu. Palūkojieties vēlreiz uz fotogrāfiju. Uzmanīgi ieskatieties šajos cilvēkos, kuri pieķeras šo antikristīgo līderu vārdiem un paliek tajos. Dariet gluži pretēji viņu piemēram: palieciet dzīvajos (Jņ.6:63) un dzīvību glābjošajos Jēzus vārdos. Ik dienas ņemiet līdzi Bībeli un veltiet laiku Viņa vārdu apcerei. Ielaidiet Jēzu savā sirdī un prātā (Atkl.3:20). Esiet droši, ka, lasot dzīvo Dieva vārdu, Viņš paliks ar jums, jo Viņš apsola: “Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājasvietu”” (Jņ.14:23). Tā kā Kristus un Viņa dzīvais vārds paliek jūsos, jums nav ko bīties, pat ja jūsos norisinās cīņa uz dzīvību un nāvi, jo „lielāks ir Tas, kas jūsos [Jēzus], nekā tas, kas ir pasaulē [velns]” (1.Jņ.4:4).

    Mīļais Kungs Jēzu, liec lai es ik dienas jūtu izsalkumu lasīt Tavu dzīvo vārdu. Iedrošini mani uzticēties Tavam apsolījumam, ka, ja es palieku Tavā vārdā, Tu un Tēvs paliksiet manī (Jņ.14:23). Pateicos Tev, ka Tu dzīvo manī un ik brīdi pasargā mani no ļaunā, kurš vēlas gūt varu pār mani. To visu es lūdzos Tavā spēkpilnajā vārdā, Tavā svētajā vārdā, kas padzen velnu. Āmen.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.