193. Kā Kristus tevi atpestīja no visiem taviem grēkiem?


Vairāk nekā puse baznīcēnu nezin, kas ir Jēzus Lielā pavēle

Organizācijas “The Barna Group” pētījumu rezultāti liecina, ka vairāk nekā puse baznīcēnu nezin, kas īsti esot Jēzus Lielā pavēle.

Vairāk nekā puse baznīcēnu nezin, kas ir Jēzus Lielā pavēle


Saskaņā ar Amerikas Savienotajās Valstīs veiktās aptaujas datiem 51% no draudžu locekļiem atbildējuši, ka neesot dzirdējuši neko par Dieva Dēla Lielo pavēli. Ceturtdaļa no aptaujātajiem gan bija dzirdējuši, taču nespēja pateikt, kāda tā esot. Savukārt 7 % no respondentiem nebija pārliecināti par savu atbildi. Tikai 17% no izjautātajiem baznīcēniem atbildēja apstiprinoši.

Interesanti, ka tikai 37% spēja precīzi identificēt, ka Jēzus Lielās pavēles ir teksts: “Eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.” (Mt.28:19-20)

Daļa respondentu par Lielo pavēli uzskatīja: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.” (Mt.22:37-39) un: “Dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder.” (Mk.12:17)

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.