342. Kas ir atklāta grēcinieka bikts?


Vai var palikt ortodokss heterodoksā vidē?

Kā kristietim jāizturas pret citādu mācību draudzēm. Baznīcām un baznīcu apvienībām?

Kristietim vajadzētu atturēties no citādi ticīgās baznīcas, un, ja viņš jau pieder pie tās, – izstāties un pievienoties pareizās ticības Baznīcai.


Pareizās ticības Baznīcas draudzes locekļi nepiedalās maldu mācības baznīcas darbā, kā arī neietur tajā vakarēdienu.

Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus praviešu ir izgājuši pasaulē. [1.Jņ.4:1]

Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. [Mt.7:15]

Es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies: vairaities no viņiem! [Rom.16:17]

Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību? Kā Kristus savienojams ar Beliaru, vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo? Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: “Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Tāpēc aizieta no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas Kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad es jūs pieņemšu.” [2.Kor.6:14-17]

Ja kāds nāk pie jums un nesludina šo mācību, tad neuzņemiet viņu savās mājās un nesveiciniet viņu. Ja kas viņu sveicina, ņem dalību viņa ļaunajos darbos. [2.Jņ.10-11]

Uz diskusiju: …kādēļ baznīcas problēmu atrisināšana, pamatojoties Dieva Vārdā, cilvēkiem daudzreiz ir grūta.

Kristīgā Mācība »Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

5 atsauces par “Vai var palikt ortodokss heterodoksā vidē?”

 1. Mulders:


  Un pareizi ticoša apvienība ir kura? Kā nosaka pareizību?
  Vai Korintas draudze bij pareizi ticoša? Vai šī texta autors būtu vienā kopībā ar Korintas, Galatiešu u.c. rakstu draudzēm! Piemēram tāds heterodox frukts kā Pāvils no Tarsas, bij ar viņiem sadraudzībā un daudz un karsti par viņiem cīnījās pret viņu maldiem! Nav manāms, ka rakstu vietas, kas attiecas uz indivīdiem vai neticīgajiem būtu kaut kā extrapolējamas uz veselām drudzēm vai to apvienībām. “Draudžu apvienība” kā baznīcpolitisks termins, ir 1) Nebiblisks 2) Tik stiepjams, ka ļoti ērts ūdens duļķošanai un polit-intrigu vērpšanai, bet nekādīgi neveicina Dieva Vārda izplatību, bet vairāk nodarbina prātus ar “pareizi ticošu apvienību” štancēšanu!

 2. talyc:


  tajā rakursā, kurā tu uzdod jautājumu, mana atbilde būs 2daļīga
  1. jā, luteriskā baznīca ir pareizi ticoša apvienība
  2. nē, LELB nav luteriska baznīca
  – – –
  un nevēlos lieku reizi dzesēt muti
  skaidrojot, ka ticošie nošķiras no pasaules
  bet ka Lelbābelieši ar Augstbīskapu priekšgalā ne
  un ka atsevišķi LELB mācītāji (tavējo ieskaitot) izliekas, ka
  nemaz nav tam visam piederīgi, bet tomēr aizvien ir likumīgā saistībā ar tiem
  – – –
  redzi, tāpat tu varētu savai mīļākajai
  pūderēt smadzenes, ka viņu mīli
  un ka papīriem jau tak nava nekādas nozīmes
  [tomēr aizvien paliekot “nemīlamās” sievas juridiskais vīrs
  ar visām saistībām valsts un likuma priekšā]
  – – –
  Ja tev tie LELBābeles vadoņi tik mīļi
  tad ej un sabučo viņiem pakaļas
  un nenāc vairs šurp
  un netincini
  :(

 3. Mulders:


  Ja es runāju nepareizi, tad pierādi, bet ja pareizi, tad ko tu sit?
  Un man patīk, ka tu sāc apelēt pie visādiem pasaules terminiem kā “juridiskā piederība”. Cik aceros, nevienu papīru, kurš man kaut kā uzliktu par pienākumu bučot kādam tupu, neesmu parakstījis! Tas, ka TU esi parakstījis, tas jau ir TAVA problēma!
  Es esmu tur, kur Dieva Vārds tiek pasludināts un sakramenti pareizi pārvaldīti – Baznīcā – un viss! :)
  Jau ar Indriķi par šito izstrīdējos, Luterāņi neatzīst Auksburgiešu voluntāros baznīcpolitiskos TA pievienojumus LTA!

 4. vasara:


  nevar vis palikt.
  un grūti tādam palikt arī sekulārajā plašajā pasaulē izejot..
  tā viš i

 5. talyc:


  svētīgas tās ausis, kas dzird [2.Kor.6:14-17]Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.