Ieskaties

1 komentārs par “Vai Dievam ir kāda saistība ar ļaunumu?

 1. …lūkojumi pēc atbildes nav vien mūsu laiku teologu rūpala
  Kā jau Dāvids 142.Psalmā dzied:

  Klausi, ak, Kungs, manu lūgšanu, ņem vērā manas sirds lūgšanas balsi pēc Savas patiesības un uzklausi mani pēc Savas taisnības! Un neej tiesā ar Savu kalpu, jo Tavā priekšā nav neviena taisna dzīvajo vidū. Ienaidnieks vajā manu dvēseli, viņš notriec manu dzīvību pie zemes, viņš grūž mani tumsā kā jau sen nomirušos.
  Izmisis ir mans gars, un satraukta krūtīs ir mana sirds.

  Dievs ir labs un no viņa nenāk nekāds ļaunums.(punkts)
  Cilvēks ir ļauns, (komats) …Gluži, kā ir rakstīts (Rom. 3:10): nav neviena taisna, it neviena.
  Velns (no Dieva atkrišanas iemesls) ir ļauns.(punkts)

  Velns tika sakauts līdz ar Jēzus augšāmcelšanos pēc krusta nāves Golgātā, bet jau labu laiku iepriekš (laicīgi vēsturiskā griezumā), to ļaunuma apspiešanu (ar ārēju iejaukšanos) pie cilvēka, Dievs izbeidza ar to jaunās derības līgumu (ar Noa)

  Noa uzcēla Tam Kungam altāri un ņēma no ikviena šķīsta lopa un no ikviena šķīsta putna un upurēja dedzināmo upuri uz altāra. Kad Tas Kungs oda patīkamo smaržu, Viņš sacīja Savā sirdī: Es turpmāk vairs nenolādēšu zemi cilvēka dēļ, jo cilvēka sirds tieksmes ir ļaunas no mazām dienām, un Es arī turpmāk vairs neiznīcināšu visu dzīvo, kā Es to esmu darījis.
  Kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies sēšana un pļaušana, aukstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts (1. Moz. 8).

  Tas, ka Dievs bezdievi pataupa tiesas dienai (nenokauj uz vietas) tad ar tiem racionālistiem dod ‘drošo’ pārliecību – NAV!, …jo ja jau būtu, kāpēc tad pieļauj šādu ‘bez-dievīgu bez-taisnību’ pasaulē?

  Bet mēs taču zinām, ka bērni (ticīgie) neiztiks bez pārbaudījuma NEPIEVILIETIES!:

  Ņemiet vērā To, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat, savās dvēselēs pagurdami. Jūs vēl neesat līdz asinīm pretim turējušies, cīnīdamies pret grēku, un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā: mans bērns, nenicini Tā Kunga pārmācību un nepagursti, kad Viņš tevi norāj! Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko Viņš pieņem. – Pacietiet pārmācību! Dievs izturas pret jums kā pret bērniem. Jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca? Bet, ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni. (Ebr. 12)

Atbildēt