217. Kā tu pastāvēsi ticībā?


Ūdens: uzvaru nesošs spēks

Dieva vārdā mēs varam atrast daudzus piemērus tam, kā cilvēki ir sastapušies ar velna ļaunajiem kārdinājumiem. Tomēr Dieva žēlastībā un spēkā viņi spēja “pastāvēt līdz galam” (Mt.10:22). Jāzeps (1.Moz.39:6–12), Rahāba (Joz.2:1–7), Dāvids (2.Sam.23:13–17) un Daniēls (Dan.6) spēja pretoties ļoti spēcīgiem kārdinājumiem. Daudzi citi palika nelokāmi, lai arī tie “tika akmeņiem nomētāti,.. sazāģēti, mira no zobena” (Ebr.11:37). Lasot par šiem cilvēkiem, tev, iespējams, gribēsies sacīt: “Viņi nu gan bija stipri! Taču es esmu vājš. Es nekad nespētu stāties pretī velnam un pasaulei kā viņi.”

Ūdens: uzvaru nesošs spēks

LABA VĒSTS! Dieva dāvātais Kristības brīnums aizsargā arī tevi. Kā tas attēlots šeit redzamajā attēlā, Dievs izmantoja ūdeni, lai palīdzētu israēliešiem paglābties no ēģiptiešiem (2.Moz.14). Gluži tāpat, kā Dievs ar ūdens starpniecību paglāba no ēģiptiešu ķetnām israēliešus, tieši tāpat Dievs izmanto Kristības ūdeni, lai pasargātu mūs no velna varas. Kristības ūdens, kas ir ūdens savienojumā ar Dieva vārdu, gan nokauj, gan atdzīvina. Tas nokauj velnu, kas cenšas tevi paverdzināt, un Jēzū Kristū, mūsu Pestītājā, atdzīvina tevi, pieliekot punktu tavai verdzībai. Tagad tu vairs neesi vergs, bet gan Dieva bērns (Gal.4:7). Tā kā Jēzus ir tevi atpestījis no grēka, nāves un velna, tu vari svinēt uzvaru: “..jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli — mūsu ticība” (1.Jņ.5:4).

KĀDĒĻ VĀRDI “DZIMIS NO DIEVA” NOZĪMĒ KRISTĪBU?

Padomāsim par augstāk minēto vārdu, ko Dievs runā caur Jāni, apsolot uzvaru visiem tiem, “kas ir dzimuši no Dieva”. Salīdzināsim tos ar vārdiem, ko Jēzus teicis par Kristību: “Ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā” (Jņ.3:5). Mārtiņš Luters to skaidro šādi:

“Vārds “ūdens” .. nozīmē īstu, dabisku ūdeni, kas savienojumā ar Dieva vārdu kļūst par tādu kā garīgu vannu, pateicoties Svētajam Garam, pateicoties visai Trīsvienībai. Kristus šeit piemin arī Svēto Garu un aicina mūs uzlūkot Kristību kā garīgu, jā, kā Gara pildītu ūdeni, kurā Svētais Gars ir klāt un darbojas; patiesībā tur ir klāt visa Svētā Trīsvienība. Un tādējādi par kristītu cilvēku var sacīt, ka viņš ir piedzimis no jauna.”

Tādēļ arī Jānis raksta: “Kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli.” Un tālāk viņš turpina: “Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls. Viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus, ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm (1.Jņ.5:5–6). Arī Luters uzskatīja, ka vārdi “ūdens un asinis” nozīmē Kristību:

“Jo Kristus nenāk tikai caur ūdeni vien; Viņš nāk caur ūdeni, kas savienots ar asinīm, tas ir, caur Kristību, kas ir krāsota asinīm. Ja vien tu netici, ka šīs asinis ir arī par tevi izlietas, tām nav nekādas jēgas.”

KRISTĪBA IR SVARĪGA AIZSARDZĪBA PRET TAVIEM IKDIENAS KĀRDINĀJUMIEM UN CĪŅĀM

Dievs vēlas, lai tu zinātu, ka Viņš ir tev sarūpējis spēcīgu aizsardzību pret šīs pasaules kārdinājumiem. “Viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli — mūsu ticība” (1.Jņ.5:4).

Mēs nevaram uzvarēt šai cīņā ar savu fizisko spēku. Mēs nevaram uzvarēt šai cīņā ar savu apņēmību Dieva priekšā. Mēs nevaram uzvarēt šai cīņā tikai ar vēlmi dzīvot patiesi svētu dzīvi. VIENĪGI TICĪBAS DĀVANA, KO DIEVS MUMS SNIEDZ KRISTĪBĀ, ĻAUS MUMS UZVARĒT CĪŅĀ AR PASAULI UN TĀS KĀRDINĀJUMIEM.

Cīnoties pret saviem kārdinājumiem, paturi prātā uzvaras ainu, kas redzama šais lappusēs. Ar ūdens palīdzību Dievs pilnībā satrieca Israēla ienaidniekus. Ja israēlieši nebūtu uzticējušies Dievam un būtu atsacījušies brist Sarkanās jūras ūdeņos, visa tauta būtu aizgājusi bojā. Taču brīnums, ko Dievs paveica ar ūdeni, deva Israēlam ticības dāvanu. Viņš savienoja Savu solījuma vārdu ar ūdeni: “Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: “Izstiep savu roku pār jūru, lai ūdeņi atgriežas pār ēģiptiešiem, pār viņu ratiem un pār viņu jātniekiem. .. Tā Tas Kungs nogremdēja ēģiptiešus jūras vidū” (2.Moz.14:26–27).

Tieši tāpat Dievs tev sola: “Kas ir dzimis no Dieva, uzvar Pasauli” (1.Jņ.5:4). Gluži kā Dievs Sarkanajā jūrā spēja satriekt ēģiptiešu spēkus, tāpat Viņš Kristībā satriec pret tevi vērsto velna spēku. Neatskaties uz ienaidnieku, kas tevi vajā! Tā vietā raugies uz Kristības ūdeni, kurā par tevi cīnās Kristus. “Viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus, ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm (1.Jņ.5:6).

    Mīļais Debesu Tēvs, es pateicos Tev par Kristības ūdenī rodamo pestīšanu, kurā Tu noslīcini manī mītošos ļaunuma spēkus. Liec Savam Evaņģēlijam modināt manī jaunu cilvēku, kas paļautos un cerētu vienīgi uz Kristu. Es slavēju Tevi, mans Dievs, par Tavā Kristības brīnumā pieejamo neticamo glābiņu. Jēzus vārdā, āmen.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.