115. Kādu prasību Dievs mums ir devis ar devīto un desmito bausli?


Tuvojas “Ģimenes svētki”

Šā gada maijā jau otro gadu pēc kārtas notiks ģimenes svētki “Ģimene – Latvijas lepnums un spēks”, kuros piedalīties aicināts ikviens, kurš atbalsta tradicionālo ģimeni kā vērtību un sabiedrības nākotni. Svētkus organizē nodibinājums “Fonds Ģimenei”, ar šiem svētkiem apliecinot, ka ģimene ir mūsu tautas dzīvā spēka un laimīgas nākotnes pamats.


Šobrīd ģimene kā vērtība ir apdraudēta: puse no Latvijā noslēgtajām laulībām tiek šķirtas, nereti laulāto starpā valda nesaticība un necieņa vienam pret otru, pārāk bieži materiālās vērtības gūst pārsvaru pār savstarpējo saskaņu, pēdējā laikā aizvien vairāk sabiedrībai tiek uzspiestas dažādas pseidovērtības kā norma utt.

Šogad Ģimenes svētki iesāksies Rīgā 6.aprīlī, t.i. Lielajā Piektdienā, Jēzus Kristus nāves piemiņas dienā ar Krusta ceļu. Gājiens sāksies plkst. 12.00 pie Svētā Jēkaba katedrāles. Tajā paredzētas 14 apstāšanās vietas pie dažādām baznīcām un citām ar kristietību saistītām Vecrīgas vietām. Apstāšanās vietās tiks aizlūgts par ģimenēm Latvijā un pasaulē, par ģimeņu problēmām. Svētku turpinājums būs apmēram mēnesi vēlāk reģionos: 12.maijā Ģimenes svētku pasākums notiks Ogrē, bet 19.maijā – Jēkabpilī un Valkā.

Ģimenes svētku kulminācija paredzēta 26.maijā Rīgā, kas iesāksies ar plašu svētku programmu bērniem un vecākiem Vērmanes dārzā. Tur no 11.00 līdz 16.00 notiks daudzi un dažādi pasākumi, kas iepriecinās gan bērnus, gan viņu vecākus. 16.00 visi svētku dalībnieki no Vērmanes dārza dosies gājienā uz Doma laukumu, kur 17.00 ar Doma baznīcas zvaniem tiks iezvanīts Ģimenes svētku vakara pasākums – baznīcu un valsts vadītāju kā arī sabiedrības pārstāvju uzrunas, koncerts un balvu pasniegšanas šādās nominācijās: “Zelta pāris”, “Lielā ģimene” , “Lieliskais tētis”, “Lieliskā mamma”, “Drosmīgā ģimene”, “Jaunā ģimene”, “Gada cilvēks ģimenei”, “Kuplākā ģimene”, “Izpalīdzīgā ģimene” un “Talantīgā ģimene”. Līdz š.g. 13.aprīlim ikviens var pieteikt kādu ģimeni vai cilvēku minētajās nominācijās. Pieteikuma anketa ir atrodama interneta mājas lapā www.gimenessvetki.lv.

Paralēli visiem šiem pasākumiem tiks organizēta Latvijas kristiešu lūgšanu ķēde, kurā pastāvīgi Dieva priekšā tiks nesti lūgumi par mūsu tautas nākotni, par stabilām, Dieva svētītām ģimenēm, kā arī par Ģimenes svētku labu izdošanos. Bez tam, sākot ar šo mēnesi tradicionālo ģimenes vērtību atbalstītāji aicināti parakstīt Manifestu “Ģimene – Latvijas lepnums un spēks”, kuru jau pagājušajā gadā parakstīja Latvijas desmit konfesiju un draudžu vadītāji. Manifestā cita starpā teikts: “Civilizācijas vēsture ir pierādījusi, ka stabila, vesela un laimīga ģimene ir tautas vislielākā bagātība un valsts uzplaukuma pamats. Mēs vēlamies, lai par katru mūsu ģimeni varētu teikt: “Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem!” Mēs aizstāvam tradicionālu laulību, ģimeni un katra cilvēka dzīvības vērtību. Mēs gribam, lai nākotnē Latvija tiktu asociēta nevis ar pašiznīcināšanās kultūru, institucionalizētu egoismu un iedzīvotāju skaita samazināšanos, bet ar reliģisko, ētisko un kultūras vērtību saglabāšanu, kas vairo tikumīgu dzīvi visos tās aspektos. Veselīga ģimenes dzīve rada patiesu un noteiktu brīvību, kā arī ierobežo valsts varas iejaukšanos ģimenes dzīvē.”

Šī Manifesta parakstīšana būs iespējama arī internetā gan baznīcu, gan citu tradicionālo ģimenes vērtību aizstāvju mājas lapās.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.