89. Kā jāizturas saderinātajiem?Tu redzi arhīvu par Tēvreize

Lūgšana divdesmit pimajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Lēnprātīgais, mīļais, žēlīgais Dievs! Tu zini kādi nabaga vāji cilvēki mēs esam un cik mums ir grūti tev ticēt un kalpot.

vāji cilvēki mētati dzīves jūrā

Lasīt tālāk »Lūgšana divdesmitajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Žēlīgais un taisnais Dievs, mūsu vislielākā laime ir saņemt tavu žēlastību, un lielākā nelaime ir lielākie grēki – tavas žēlastības izsmiešana. Kas ir cilvēks, ak Dievs, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu cel tik augstā godā?

saņemt Dieva žēlastību

Lasīt tālāk »


Lūgšana deviņpadsmitajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Mūžīgais Dievs, cik brīnišķi ir tavi darbi, ko Tu dari cilvēku bērniem. Tu uzlūko mūsu vājo miesu un grēkiem apgrūtināto dvēseli. Tu apžēlojies par bēdīgo, kas ticis tevi piesauc. Tu esi mums žēlīgs pret velna skaudību un nenovēlību. Tu piedod visus mūsu grēkus un dziedē visas mūsu kaites.

grēki piedoti apžēlojies par bēdīgo

Lasīt tālāk »


Lūgšana astoņpadsmitajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Ak, Dievs un Kungs! Cik lielā neziņā dzīvo daudz ļaudis šajā pasaulē!

nespēks neziņā

Lasīt tālāk »


Lūgšana septiņpadsmitajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Kungs, Jēzu! Mums jābrīnās par lielo mīlestību, kas tev ir uz nabaga grēciniekiem.

Dievs paraāda savu mīlestību pret nabaga grēciniekie

Lasīt tālāk »