320. Kuri Dieva Baznīcā ir savu grēku nožēlotāji?Tu redzi arhīvu par Piecas minūtes kopā ar Luteru

Dieva valstības noslēpumi

“Liec man saprast Tavu likumu noteiktos ceļus, tad es pārdomāšu Tavus brīnumus! Tavas liecības ir brīnišķīgas, tādēļ mana dvēsele turas pie tām.” [Ps.119:27, 129]

Dieva valstības noslēpumi

Lasīt tālāk »Par upuriem, kas ir patīkami un pieņemami Dievam

“..piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!” [Ps.50:15]

Par upuriem, kas ir patīkami un pieņemami Dievam

Lasīt tālāk »


Kristieša ieroči

“Beidzot – topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā.” [Ef.6:10]

kristieša ieroči

Lasīt tālāk »


Cilvēciskā gudrība, prāts un saprašana apmulst

“Un tomēr cilvēkam saprotami, ak, Kungs, mans Dievs!” [2.Sam.7:19]

cilvēciskā gudrība, prāts un saprašana apmulst

Lasīt tālāk »


Bībele neiznīcināma

“Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Tavas liecības ir mans mūžīgs ieguvums, jo tās ir mans sirdsprieks.” [Ps.119:105, 111]

Bībele neiznīcināma

Lasīt tālāk »