156. Ko mēs saprotam ar vārdiem "debess un zeme"?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par jūsmotāji

Klausīties publiski sludināto vārdu

“Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu.” [Jņ.1:6-7]

Klausīties publiski sludināto vārdu

Lasīt tālāk »Kāpuri ir līdzīgi jūsmotājiem

Tauriņš vairojas šādi: vispirms tas ir kāpurs, kas karājas pie sienas un vēlāk iekūņojas. Pavasarī, kad saules stari sāk sildīt, kūniņa saplīst un no tās izlido tauriņš. Kad tauriņam pienāk laiks mirt, tas apsēžas uz koka zara vai lapas un izdēj garu olu virteni. No olām izšķiļas jauni kāpuri.

Kāpuri ir līdzīgi jūsmotājiem

Lasīt tālāk »


Nelūgtie viesi

Draudzes evaņģelizācijas grupas aktīvisti klauvē pie kāda dzīvokļa durvīm.

nelūgtie viesi klauvē pie durvīm

Lasīt tālāk »


Vai publiskā kalpošana ir nepieciešama?

Lai arī publiskā kalpošana (mācītāja amats), kurš mācītājiem tiek piešķirts ar draudzes starpniecību, ir dievišķs iestādījums, tā nav absolūti nepieciešama; jo visi ticīgie, būdami garīgi priesteri, ir saņēmuši dievišķu pavēli sludināt Evaņģēliju (1.Pēt.2:9), pamācīt un paskubināt citam citu ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām (Kol.3:16). Jau Luters pievērsa uzmanību tam apstāklim, ka “pasaule varētu kļūt tik pilnīgi epikūriska, ka uz visas zemes nebūs neviena paša mācītāja, bet Evaņģēlijs saglabāsies vienīgi [kristīgās] mājās un pateicoties [kristīgiem] tēviem”. Kristus baznīca uz zemes var tikt saglabāta un augt plašumā arī pateicoties individuālu kristiešu Bībeles studēšanai un tās vēsts izplatīšanai.

Lasīt tālāk »


Par Bībeles dievišķo inspirāciju

Ar jēdzienu “Bībeles dievišķā inspirācija” precīzi jāsaprot: Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus ir inspirējis trīsvienīgā Dieva Svētais Gars. Tātad tie ir radušies, saglabāti un nodoti tālāk, darbojoties Svētajam Garam un ar Viņa palīdzību tie arī tiek sludinot skaidroti un izprasti. Svētais Gars turklāt nav kaut kāda teologu izdoma, bet ir persona, tāpat kā trīsvienīgais Dievs ir subjekts, kas runā un darbojas savos vārdos. To apliecina un praktiski pielieto arī visi apliecību raksti.

Par Bībeles dievišķo inspirāciju

Lasīt tālāk »


 1  2 »