37. Kā Dievs mūs brīdina neturēt otro bausli par mazvērtīgu?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par indulgences

Piepildījušies Lutera pravietiskie vārdi

Vēl tikai iespējami īss pārskats par dažām citām Romas katoļu baznīcas mācībām.

Piepildījušies Lutera pravietiskie vārdi

Lasīt tālāk »Maksas grēksūdze Doma baznīcā

Rīgas Doma baznīcā katru dienu vesela mēneša garumā, samaksājot divus latus, bija iespēja izsūdzēt grēkus.

Lasīt tālāk »


Pārdomas Reformācijas dienas priekšvakarā

Mārtiņa Lutera 95 tēžu publiskošana 1517. gada 31. oktobrī parasti tiek uzskatīta par reformācijas un jaunas evaņģēliskas teoloģijas sākumu.

Tā, piemēram, Romas katoļu baznīcas vēsturnieks Henriks Trūps savā grāmatā “Katoļu baznīcas vēsture” raksta:

“Atlaidu pārdošanu Luters izmantoja par izdevību atklāti nākt klajā ar savu mācību, ka pestīšana notiek ar ticību vien, bez labajiem darbiem.”

Pārdomas Reformācijas dienas priekšvakarā

Lasīt tālāk »


95 tēzes

Patiesā mīlestībā (bez jebkādiem sava goda meklējumiem), dedzīgi vēlēdamies atklāt patiesību, godājamais tēvs Mārtiņš Luters, Vitenbergas augustīnietis, brīvo mākslu un Svēto Rakstu maģistrs ar Dieva žēlastību ir nolēmis sniegt šos izteikumus par grēku atlaidēm, lai aizstāvētu savus uzskatus diskusijā ar sludinātājordeņa brāli Johanu Tecelu: tādēļ tie, kuriem nav iespējams klātienē pārrunāt ar viņu šīs lietas, tiek lūgti tās noskaidrot ar šī raksta starpniecību.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, āmen.

Lasīt tālāk »


Latviešu tautas dziesma: Pāvests un sultāns

Kas nekaiš dzīvot pāvestam
No grēcinieku nodevām
Un vīnus dzert vislabākos –
Par pāvestu man patiktos!

Latviešu tautas dziesma: Pāvests un sultāns

Lasīt tālāk »


 1  2 »