118. Ko Dievs piekodina mums ar vārdiem: "Es esmu taisnīgs Dievs"?Tu redzi arhīvu par Ģetzemanes dārzs

Mūsu dēļ tapis par grēku

Pārdomāsim to, kas notika Ģetzemanē. “Un tie nāca uz kādu vietu, kurai vārds Ģetzemane, un Viņš Saviem mācekļiem saka: “Palieciet šeit, kamēr es Dievu lūgšu.” Un Viņš paņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un iesāka baiļoties un trīcēt, un tiem saka: “Mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet nomodā.” Un, nedaudz pagājis, Viņš krita pie zemes un lūdza, ja tas varētu būt, lai tā stunda Viņam aizietu garām. Un Viņš sacīja: “Aba, Tēvs! Tu spēj visu. Ņem šo biķeri no Manis! Tomēr ne ko Es gribu, bet ko Tu gribi!”"

Mūsu dēļ tapis par grēku

Lasīt tālāk »Par Jēzus lūgšanu Ģetzemanes dārzā

Jēzus raida uz debesīm brīnišķīgu lūgšanu Viņš nupat ir runājis uz mācekļiem, un tagad Viņš runā uz Savu Tēvu. Kā mēs to lasām: “To pateicis Jēzus pacēla acis uz debesīm un sacīja..”

Par Jēzus lūgšanu Ģetzemanes dārzā

Lasīt tālāk »


Skaties, tā stunda ir klāt

Vienu noslēpumu Jēzus saviem mācekļiem bija apslēpis līdz pat pēdējam Vakarēdienam. Proti, Viņš gan nebija viņus pametis neskaidrībā par savu ciešanu ceļu. Bet dziļāko noslēpumu Viņš vēl nebija atklājis.

tā stunda ir klāt

Lasīt tālāk »