149. Ko Dievs ir darījis zināmu par dievišķo personu atšķirībām?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par filozofija

Lutera krusta teoloģija

Luters Heidelbergas disputā, kur viņa slavenajās tēzēs, it īpaši 19. un 20., sacījis šādi:

“Nav cienīgs saukties par teologu tas cilvēks, kurš Dieva neredzamo būtību atzīst un saprot caur Viņa darbiem.”

Lutera krusta teoloģija

Lasīt tālāk »Atšķirība starp Sokrātu un Jēzu

Vēl kāda lieta bija raksturīga Jēzus sludināšanā: tās centra bija Viņš pats. Par sevi Viņš runa gluži tāpat, kā Dievs tas Kungs runa Vecajā Derībā: Es esmu, kas Es esmu (2.Moz.3:14).

Atšķirība starp Sokrātu un Jēzu

Lasīt tālāk »


Dieva mīlestība nav tukša ideja

Dievs kļuva cilvēks un vairs nekad nav jāatzīst kā ideja, bet gan vienīgi kā cilvēktapušais. Tā Dieva mīlestība ieguva pasaulīgu izskatu un vienīgi kā tāda tā ir Dieva mīlestība, un nekad kā tukša ideja.

krusts un ērkšķu kronis

Lasīt tālāk »


Svētā Justīna diena

1.jūnijā tiek pieminēts ievērojamākais no II gadsimta apoloģētiem Justīns, saukts par “martīru”.

Lasīt tālāk »


Lielā mūsu ideju sagraušana

Domas par to, ka pastāv kas mūžīgs un bezgalīgs, ienes dvēselē bailes, jo tā pati ir pārejoša. Tā vēlas iziet ārpus sevis, uz nepārejošo, tā pati vēlas būt nepārejoša un tomēr nezina, kā lai to iesāk.

Lielā mūsu ideju sagraušana

Lasīt tālāk »


 1  2 »