294. Kādus sakramentus Kristus ir iestādījis?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par dievišķā Patiesība

Palikt zem pāvesta lāsta

Lutera dzīves laikā Roma vēl tikai apstrīdēja skaidro Rakstos pamatoto Evaņģēlija mācību par attaisnošanu vienīgi no žēlastības; bet pēc viņa nāves Roma šo Evaņģēlija mācību oficiāli nolādēja Tridentas koncilā vairākos VI sesijas kanonos.

Palikt zem pāvesta lāsta

Lasīt tālāk »Atšķirība starp Sokrātu un Jēzu

Vēl kāda lieta bija raksturīga Jēzus sludināšanā: tās centra bija Viņš pats. Par sevi Viņš runa gluži tāpat, kā Dievs tas Kungs runa Vecajā Derībā: Es esmu, kas Es esmu (2.Moz.3:14).

Atšķirība starp Sokrātu un Jēzu

Lasīt tālāk »


Apsolītā ierašanās

“Viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds: sakiet Ciānas meitai – redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa un nastu nesējas ēzeļa mātes kumeļa.” [Mt.21:4-5]

Apsolītā ierašanās

Lasīt tālāk »


Sakramenta īstums

Ko darīt, ja esat dzirdējuši un lasījuši, ka draudzes mācītājs tic un pauž atbalstu reinkarnācijai. Vai var saņemt Sakramentus no šī mācītāja?

Sakramenta īstums

Lasīt tālāk »


Tev ir Galvotājs!

“Negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības.” [Fil.3:9]

Tev ir Galvotājs!

Lasīt tālāk »


 1  2 »