36. Kas ir melošana un krāpšana caur Dieva vārdu?


Svētā Gara aizlūgšana

Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet; Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. [Rom.8:26-27]

Svētā Gara aizlūgšana


Ikviens kristietis zina, ka tā ir liela svētība, ja kāds par tevi aizlūdz. Mēs pateicamies Dievam par ikvienu aizlūdzēju. Bet šajos Svēto Rakstu vārdos apustulis Pāvils māca, ka arī mūsu pašu sirdī mājo kāds Aizlūdzējs, kura aizlūgšanas ir spēcīgākas un labākas par jebkuru citu lūgšanu zemes virsū!

Kad nācām pie ticības un kļuvām Dieva bērni, Debesu Tēvs mūsu sirdīs sūtīja Sava Dēla Garu. Tas ir dievbērnības Gars, proti – Svētais Gars, kas mums apliecina, ka esam Dieva bērni.

Šis Gars manā sirdī sauc: “Aba, Tēvs!” [Rom.8:15; Gal.4:6]

Dieva vārds apgalvo, un tā ir taisnība, ka mēs ne vienmēr zinām, kas un ka mums jālūdz. Ļoti bieži mēs jūtamies nedroši un nezinām, kas tieši mums vajadzīgs un kas vajadzīgs tiem, par kuriem aizlūdzam. Var gadīties, ka mēs sev lūdzam nevajadzīgas lietas un sava ierobežotā skatījuma dēļ kļūdāmies.

Bet tad mūsu sirdī nopūšas Aizlūdzējs, Dievs Svētais Gars, kas klusi par mums lūdz. Mēs varam būt pilnīgi droši, ka Viņa lūgšanas nav veltīgas. Viņš labāk par visiem zina, kas mums vajadzīgs. Svētais Gars par mums lūdz saskaņā ar Dieva labo prātu, tāpēc nav šaubu, ka Viņa lūgšana tiks piepildīta!

Mums ir neierasti domāt par šādu klusu aizlūgšanu ticīga cilvēka sirdī. Taču Svētā Gara aizlūgšana sniedz skaidru un nepārprotamu liecību, ka starp Dievu un jauno atdzimušo sirdi valda harmonija.

Ar šo saskaņu mēs nepiedzimstam. Cilvēka sirds savā būtībā nav dievišķa. Gluži otrādi, mēs esam grēcīgi radījumi ar grēcīgu sirdi, kas meklē savu labumu, nevis Dieva gribu.

Tomēr, pateicoties Kristus pelnītajai glābšanai, mēs esam saņēmuši līdzdalību dievišķajā dabā [2.Pēt.1:4]. Tagad mūsos mājo ne tikai grēcīga miesa; mūsos ir sākusies asa cīna starp veco un jauno cilvēku, un šajā cīņa par mums aizlūdz Dieva Gars.

Cik diža un bagāta ir šī mācība! Smelsim tajā spēku, kad mūsu lūgšanas šķiet vājas.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.