Ieskaties

10 komentāri par “Sprediķis 10. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem

 1. man ir jautājums par šo – “Kad atveltām laiku, naudu un savas spējas Dievam, Viņš pirmām kārtām svētī mūs, bet tad caur šiem laicīgajiem, pasaulīgajiem līdzekļiem – arī mums apkārtējos cilvēkus” – kā var zināt, ka tu atvelti laiku, naudu un savas spējas Dievam?

 2. Lai labā roka nezina, ko [labu] dara kreisā. [Mt.25]

  Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma.

  Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši.

  Es biju pliks un jūs esat Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis.

  Tad taisnie atbildēs Viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu un Tevi paēdinājuši? Vai izslāpušu un Tevi dzirdinājuši?

  Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un Tevi uzņēmuši? Vai pliku un Tevi apģērbuši?

  Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie Tevis?

  Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.

  Tad Viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku: eita nost no Manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem.

  Jo Es biju izsalcis un jūs neesat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs neesat Mani dzirdinājuši.

  Es biju svešinieks un jūs neesat Mani uzņēmuši; Es biju pliks, un jūs neesat Mani apģērbuši; Es biju slims un cietumā un jūs neesat Mani apmeklējuši.

  Tad tie arīdzan Viņam atbildēs un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku, vai pliku, vai slimu, vai cietumā un neesam Tev kalpojuši?

  Tad Viņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arīdzan Man neesat darījuši. Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā.”

 3. es šo nesaprotu.
  zinu tikai, ka esmu ļoti slikts cilvēks un nevaru izdarīt neko labu, arī it kā darot labu. katrā manā labajā rīcībā ir slēpta vēlme rīkoties savam godam, (kaut vai savās acīs). katra mana labā rīcība vēlāk izrādās paveikusi arī ko sliktu. es zinu tikai, ka varu pilnībā paļauties uz Kristus taisnojošo rīcību.
  un tomēr, ko šādā situācijā nozīmē atveltīt laiku, naudu un savas spējas Dievam? vai pietiek ar labiem nolūkiem?

 4. mīļais deprofundi, ko tur daudz saprast – lasi un domā [meditē]:

  Tad taisnie atbildēs Viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu un Tevi paēdinājuši? Vai izslāpušu un Tevi dzirdinājuši?

  Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un Tevi uzņēmuši? Vai pliku un Tevi apģērbuši?

  Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie Tevis?

 5. mīļais deprofundi, turpini meditēt:

  Patiesi Es jums saku: ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arīdzan Man neesat darījuši. Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā.

 6. Bauslība (un Dieva vārds vispār) ir… ja tā var teikt – īpatnēja. Tā ir daudzveidīga, jo dara daudz ko. Tā satriec, pazemo, gandrīz nogalina (arī nogalinātu, ja tai ļautu), un tieši tā pati bauslība – tie paši “tev būs un nebūs” vienkāršie vārdi – savā reizē var būt ļoti mierinoši. Ja ‘deprofundis’ gadījumā ir šī reize, tad baušļiem ir viņam laba vēsts: tev nav jāsaspringst, bet priecīgā un vienkāršā paļāvībā dari to visu. Nu, tā pavisam vienkārši dari: slavē Dievu, piesauc Viņu, klausies Viņa mācību, kad tiek dota tāda izdevība, atlicini un vēlams arī ieplāno tam visam laiku un naudu, cieni laicīgās varas (ciktāl tās turas sava aicinājuma rāmjos), sākot ar vecākiem, uzmani, vai pats esi daudz maz ciešams tēvs, māte, vīrs, sieva un kā tāds – Dieva svētība saviem vistuvākajiem… Nu, tādā garā. Vienkāršā ikdiena un tik pat vienkārši svētki.
  Problēmas sākas, ja tam visam atņem šo vienkāršību un izdomā, ka tā īstā, krutā dievbijība ir ārpus baušļu vienkāršajiem vārdiem. Tūlīt ies vaļā viena no uzskatāmākajām garīgajām augstprātībām – “svēt”ceļojums uz elkkalpošanu Aglonā. Tas ir kliedzošā pretrunā ar baušļiem, tā pat vairs nav baušļu nedarīšana, bet darīšana tiem pretī. Baisi, baisi. Būtu tie vecāki labāk kopā ar bērniem kādu grāmatu palasījuši, paši sev atlicinājuši brīvu brīdi un, piemēram, labi pamīlējušies. Kā zināms, uz seksu Dievam jau no sākta gala ir bijis labs prāts, un lai gan grēka dēļ par to publiskā telpā daudz runāt nav vēlams, šī brīnišķā Viņa dāvana mums un mūsu savdabīgais dievkalpojums samāksloto svētuļu dēļ ir ticis nelietīgi diskreditēts. To jāņem vērā. Nu, varētu ļaudis arī iedziļināties, piem., kādā kulinārijas receptē un kopīgiem spēkiem pagatavot kaut ko jaunu un garšīgu: tētis griež un kapā, mamma maisa pannu, sīkie – loba pistācijas. Vai kaut kā tā. Tās ir Dievam tīkamas lietas. Tādas viiienkāāāršas.
  Protams, svēts Tu no tā netiksi. Tam ir domāts mūsu Katehisma Otrais mācības gabals – par ticību. Un šis sprediķis (10.pT svētdiena) ir jēdzieniski “sakabināts” ar nākamo – par muitnieku un farizēju templī. Farizēja problēma bija tā, ka viņam viss bija kļuvis pārlieku vienkārši. No tā gan mums – sevišķi ortodoksiem luterāņiem – ir jāuzmanās. Tas ir tas grāvis šaurā ticības ceļa malā, kurš mūs sevišķi mīļo.
  Bon voyage!
  dm

 7. Izteikšu savu personīgo pieredzi.

  Es te pagāju kādu gabaliņu ar svētceļniekiem uz Aglonu.

  Man izlikās, ka ticīgi un dievbijīgi ļaudis dodas lūgdami un slavēdami Dievu, apliecinādami ticību, pa ceļam apciemojot citus ticīgos un daloties un stiprinoties ticībā.

  Ar kādiem nodomiem viņi gāja? Jautāju to viņiem. Man atbildēja, ka svētceļojuma laikā daudzi cilvēki ir nākuši pie ticības [ieticējuši], un tā ir iespēja atlikt malā ikdienišķās lietas un būt kopā ar citiem ticīgajiem, Dieva vārdu un lūgšanu.

  Viņi sacīja gan “Esi sveicināta, Marija.” Bet arī to viņi prata izskaidrot.

  To nu es redzēju un dzirdēju. Tur ļoti grūti bija pamanīt RKB aplamības mācībā. Tās jāmeklē grāmatās un rokot dziļāk – ja ir vēlēšanās. Un pēc tam darīt, kā jūdi Berojā.

  Ar cieņu,
  gviclo

Atbildēt