346. Kāds spēks ir maizē un vīnā - Kristus patiesā miesā un patiesās asinīs?


Saņemt Vakarēdienu sev tikai par sodu

Ne jau vienreizēja sagatavošanās — dienu, nedēļu vai mēnesi, tupot uz ceļiem un asarās lūdzot, — dara cilvēku cienīgu. Ja cilvēks paļaujas tikai uz šādu gatavošanos, bet ar visu savu dzīvi nepieder Tam Kungam un nedzīvo Viņa valstībā, tas nav cienīgs viesis un saņem Vakarēdienu sev tikai par sodu.

Saņemt Vakarēdienu sev tikai par sodu


Tas ir tāpēc, ka Kristus šo augsto mielastu ir iedibinājis vienīgi Saviem draugiem. Par iekšējo vienību starp Kristu un Viņa ticīgajiem Svētajā Vakarēdienā Viņš Savā lūgšanā tajā vakarā sacīja: “Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī.. Es viņos un Tu Manī, ka viņi ir pilnīgi viens..” (Jņ.17:21, 23). Un tajā pašā lūgšanā Viņš piebilda: “Es lūdzu par viņiem; Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko Tu Man esi devis, jo viņi ir Tavi” (Jņ.17:9).

Vai Viņš tā aizlūdza par pasauli? Vai Viņš lika pasaulei svinēt Savas nāves piemiņu? Vai Viņš lika Saviem nicinātājiem ēst Viņa miesu un dzert Viņa asinis? Tas taču būtu baismīgi, ja cilvēks, kas dzīvo bez Dieva šajā pasaulē — kā Viņa ienaidnieks, reizi gadā ierastos Dieva vaiga priekšā Viņa draugu mīlestības mielastā un izliktos par Viņa sirdsdraugu, bet tūlīt pēc tam atgrieztos pie savas tukšās dzīves, kuru dzīvojis iepriekš.

Vai tieši tā nerīkojās Jūda, kas nāca pie Jēzus Ģetzemanes dārzā un sveicināja Viņu ar skūpstu: “Esi sveicināts, rabi” (Mt.26:49)? Vai Tas Kungs nesaka šādam Svētā Vakarēdiena viesim: “Mans draugs! Kāpēc esi ieradies? Vai gribi nodot Cilvēka Dēlu ar skūpstu? Vai tavai miesai un dvēselei nav jātrīc un jādreb, kad tu nāc Dieva vaiga priekšā ar šādu attieksmi?”

Vai nesaproti, ka lielais, svētais Kungs tev sacīs: “Tu liekuli, Es zinu tavus darbus! Tu nepiederi Man, bet esi pasaules draugs. Kāpēc tu šeit nāc, kur Mani draugi svin Manas nāves piemiņu? Es zinu, ka rīt tu būsi grēka un pasaules kalpībā kā līdz šim. Ej prom, liekuli!” Vai tev nav jābīstas, ka Svētais, kura acis ir kā uguns liesmas, reiz ieradīsies pie tevis ar šādu uzrunu, — pie tevis, kas tikai reizi gatavojies nākt pie Svētā Vakarēdiena, bet visu pārējo laiku tev galīgi nerūp, vai piederi un seko Viņam?

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.