Ieskaties

11 komentāri par “Pasludināt Dieva prātu pilnībā

 1. Pirmajā brīdī šķiet tādi godīgi vīri.
  Tiešām, cilvēki jābrīdina par maldiem.

 2. Mani vienmēr dara piesardzīgu tie laipnie un mīlestibas pilnie “svētie” vīri, kuri nāk un sludina kādu ausij tīkamu mācibu. Ne velti Tas Kungs brīdina izvairīties “no viltus praviešiem, kas …nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki.” [Mt.7:15]

 3. Roberto, savā komentārā tu runā tā kā Rožkalns (tikai piezīmēju..)

 4. Pāvils brīdina no Bauslības sludinātajiem daudz kur savās vēstulēs, saucot tos par apgraizītājiem, sakot, lai viņi sagraizās. Jo, ja tu ņem Bauslību, tā tad tev ir jāizpilda pilnībā. Uz bauslību var atsaukties, bet to nav jāsludina, es uzskatu. Starp citu, bauslība ir kas vairāk par 10 baušļiem, tā ir visas 5 Mozus grāmatas, ieskaitot rīcību slimību gadījumos u.c. Nedomāju, ka kāds grasās to pildīt, droši vien aizbildinoties ar modernām tehnoloģijām. Un pamatoti, jo evaņģēlijs arī māca negrēkot un norāda, kas ir grēks. Ja kaut kas nav atkārtoti pamatots Jaunajā Derībā, tas kristietim nav obligāti jāpilda.

 5. Draugs, wrc, vai Jūs uzskatāt, ka Vecā derība ir Bauslība un Jaunā derība Evaņģēlijs? Ja jā, tad kāpēc?

 6. Kad sāk runāt par teoloģiju, tad arguments “es uzskatu”, wrc, bez šaubām ir vērā ņemams.
  Vai tavā tekstā vārds “evaņģēlijs” tiek lietots plašākajā vai šaurākajā nozīmē?

 7. Vecā Derība ir Bauslība, kura pravieto un atklāj nepieciešamību pēc Evaņģelija, “es uzskatu”!:) Tiešām, izteikt apgalvojumus par Bībeli bez “es uzskatu” ir ļoti bīstami. Tas, ka kāds tā uzskata, nenozīmē, ka tā vienmēr arī ir! Vairums interpretāciju ceļas no konteksta, kādā ticīgais apgrozās.

 8. Draugs wrc, Vecā derībā tiešām ir pravietos par Kristu. Esmu daudz domājis un lasījis par Bauslību un Evaņģēliju Svētajos Rakstos, un, proti, Raksots skaidri ir apliecināts, ka Bauslība un Evaņģēlijs ir gan Vecajā, gan Jaunajā derībā. Nezinu, kā lai pamato un pierāda pretējo.

 9. “man patīk šitāda salda dūdošana…
  es ir gatavs tādu sludināšanu strēbt un strēbt…
  un es esmu gatavs par šādu gardu garīgo barību pieklājīgi maksāt, bet
  ja mana sirdsapziņa ko provētu iebilst, tai jāapklust lielā, laimīgā – uzticīgi paļāvīgo klausītāju pūļa priekšā” [tā prāto klausītājs]
  – – –
  “es nemeloju, es saku kā domāju…
  es saku tikai to, ko jūs gribat dzirdēt…
  turklāt, … ja man par to tik dāsni tiek maksāts
  … ja caur tādu sludināšanu es tieku tik ļoti iecienīts
  ja tāda sludināšana dod prieku ne vien man, bet arī citiem
  nevarētu būt, taču, ka Dievs to ņemtu ļaunā
  patiesībā Dievam pat vajadzētu būt
  pateicīgam, ka es iebaroju
  (un apcērpu) viņa avis”
  [tā to domā
  Ostiņš]

Atbildēt