164. Ko tu par sevi apliecini pirmajā ticības loceklī?


Par Jēzus nāvi

1965 gadā britu vēsturnieks Hjū Šonfelds publicēja darbu “Lieldienu sazvērestība“. Šī grāmata daudzu kristiešu prātos eksplodēja kā bumba. Šonfelds rakstīja, ka Jēzus bijis ģēnijs, kas līdz sīkumam izplānojis Savu apcietināšanu un krustā sišanu. Tāpat Šonfelds uzskatīja, ka Jēzus pats izplānojis viltus krustā sišanu, apbedīšanu un augšāmcelšanos. Taču Šonfelda meli ir pretrunā ar Bībelē aprakstīto romiešu valdības oficiālo nāvessoda izpildes kārtību, kas paredzēja sodāmā kāju salaušanu, lai pārliecinātos par nāves iestāšanos. “Tad kareivji nāca un satrieca pirmajam lielus, tāpat otram, kas kopā ar Viņu bija krustā sists. Bet, nonākot līdz Jēzum un redzot, ka Viņš ir jau miris, tie Viņa lielus nesatrieca” (Jņ.19:32–33).

Par Jēzus nāvi

Sātans mēģina izmantot tādas grāmatas kā “Lieldienu sazvērestība“, lai liktu jums noliegt Jēzus nāvi un līdz ar to arī Viņa augšāmcelšanos. Pirmais viltīgais plāns, ko Jēzus ienaidnieki sagudroja jau Jēzus augšāmcelšanās dienā, bija šāds: “Un tie sapulcējās ar vecajiem, nolēma bagātīgi dot kareivjiem naudu un tos pamācīja: “”Sakiet, ka Viņa mācekļi naktī atnāca un, mums guļot, Viņu nozaga. Un, ja tas zemes pārvaldniekam taptu zināms, mēs viņu gan nomierināsim un gādāsim par to, ka jums nekas nenotiek.”” Un sargi ņēma naudu un darīja, kā bija mācīti. Un šī valoda ir izpaudusies starp jūdiem līdz šai dienai” (Mt.28:12–15).

KĀDĒĻ SĀTANS CENŠAS PANĀKT, LAI JŪS NOLIEDZAT JĒZUS NĀVI?

Ja jūs noliedzat Jēzus nāvi, jūs piederat sātanam un jūsu pašu nāve būs mūžīga. Sātans nevēlas, lai jūs zinātu vai ticētu tam, ka tad, kad Jēzus nomira, Viņš nomira, lai samaksātu par visiem jūsu grēkiem. Pateicoties Jēzus nāvei, jūs vairs neesat sātana vergi. Jūs vairs nedzīvojat bez paļāvības, piedošanas un cerībām uz augšāmcelšanos!

Taču, ja sātans jums var likt šaubīties par Jēzus nāvi, šīs šaubas apdraudēs jūsu piedošanu un cerības uz jūsu augšāmcelšanos! “Un, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos” (1.Kor.15:17). PATIESĪBA IR ŠĀDA: “Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem” (1.Kor.15:20). “Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu” (1.Kor.15:57).

VĒL VAIRĀK LABU ZIŅU: JŪSU GRĒKI IR APGLABĀTI UZ VISIEM LAIKIEM!

Lai uzsvērtu apliecinājuma ” Jēzus, kas.. nomiris, aprakts” nepieciešamību un dāvāto prieku, Luters sniedz šo noderīgo atklāsmi:

“Kristus nomira un tika apglabāts, lai nonāvētu manu grēku un apraktu to.”

Daži varētu teikt, ka Luters šeit izgudro jaunu mācību, sakot, ka jūsu grēki ir aprakti kopā ar Kristu. Nē! Caur Svēto Pāvilu Dievs izskaidro, kā Viņš liek notikt jūsu grēku aprakšanai caur Viņa kristības dāvanu. Savā kristību dāvanā Dievs brīnumaini savieno visus kristiešus ar Kristus nāvi un apglabāšanu. “Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē” (Rom.6:4). Kad Dievs jūs kristībā aprok kopā ar Kristu, VIŅŠ APROK JŪSU GRĒKUS KOPĀ AR KRISTU!

Sātans caur citiem cilvēkiem var mēģināt uzjundīt jūsu pagātnes neveiksmes, lai jūs apsūdzētu. Taču tā iemesla dēļ, ka Dieva kristības brīnums savieno jūs ar Kristus aprakšanu, jūs varat dzīvot ar pilnīgu pārliecību, ka jūsu dzīves briesmīgākie grēki tagad ir aprakti uz mūžīgiem laikiem! Dievs nekad neļaus jūsu grēkiem uzcelties no kapa, jo “mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa” (Rom.6:6).

IEDROŠINIET SAVUS DRAUGUS AR ŠO LABO VĒSTI: VIŅU GRĒKI IR APRAKTI

Nākamreiz, kad brauksiet garām kādai kristiešu kapsētai, it īpaši tai, kurā apglabāti jūsu tuvinieki, kas miruši Kristū, jūs varat sacīt Apustuļu ticības apliecības vārdus: “Es ticu uz Jēzu Kristu, kas.. nomiris, aprakts,” zinot, ka jūsu mīļo kristiešu aizgājēju grēki ir aprakti kopā ar Viņu uz mūžīgiem laikiem! Un tādēļ, ka viņu grēki un jūsu grēki ir aprakti kopā ar Kristu, jūs varat ar lielu prieku gaidīt to dienu, kad drīz atkal tiksieties ar saviem mīļajiem! “Iepriecinait cits citu ar šiem vārdiem!” (1.Tes.4:18).

    Mīļais debesu Tēvs, liec man ar lielu prieku apliecināt Apustuļu ticības apliecības vārdus, ka Jēzus “nomira un tika aprakts“. Tāpat liec man apliecināt: “Es ticu, ka Jēzus nomira, lai samaksātu par maniem grēkiem, un ka tad, kad Jēzus tika aprakts, caur manu kristību mani grēki tika aprakti kopā ar Viņu.” Liec man slavēt Tevi ik dienas par to, ka mani grēki un kļūdas ir aprakti uz mūžīgiem laikiem. Pat ja citi censtos uzrakt manu pagātni, ļauj man vienmēr atcerēties, ka Kristū Tu vairs neuzlūko manus grēkus un tos neatceries. Jēzus, Tava Dēla, Tā, kurš brīvprātīgi atdeva Savu dzīvību par mani, vārdā es lūdzos ar paļāvību. Āmen.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.