343. Kas ir iestādījis Svētā Vakarēdiena sakramentu?


Par Jēzus nokāpšanu ellē

Šajā gleznā gleznotājs Tomass Dubuā attēlo Dieva Labo Vēsti: pēc tam, kad Jēzus nomira pie krusta, Viņš tika “dzīvs darīts garā. Tanī Viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā” (1.Pēt.3:18–19). Jēzus nenokāpa ellē, lai ciestu. Pie krusta Jēzus izcieta visas nepieciešamās ciešanas par jūsu grēkiem un teica: “Viss piepildīts!” (Jņ.19:30). Viņš nenokāpa, lai dotu šiem “gariem cietumā” iespēju izglābties. Tā vietā Jēzus nokāpa ellē, lai sātanam un visiem nolādētajiem parādītu Savu uzvaru pār grēkiem, nāvi un elli, kā arī ļaunajiem gariem cietumā pasludinātu sodu un pazudināšanu, “Kristū uzvaru svinēdams pār viņām” (Kol.2:15).

Par Jēzus nokāpšanu ellē

Zobens, ko redzat izceļamies no Jēzus mutes, simbolizē Dieva dzīvo soda Vārdu tiem, kas ir “gari cietumā”. Jēzus teiktie vārdi viņiem nozīmē pazudināšanu uz visiem laikiem. Skatieties, kā viņi cenšas aizspiest savas ausis! Savukārt uz jums Jēzus vārdiem ir pavisam cita iedarbība. Dieva Labā Vēsts ir tā, ka Jēzus nokāpšana ellē ir vēsts par mūžīgo dzīvi un pestīšanu!

JĒZUS NOKĀPŠANA ELLĒ NOZĪMĒ TO, KA SĀTANS VAIRS JUMS NEVAR NODARĪT ĻAUNU

Kādēļ Kristus uzvarošā nokāpšana ellē ir tik nozīmīga, ka tā ir iekļauta Apustuļu ticības apliecībā? Dieva Labā Vēsts var tikt izskaidrota ar šādu līdzību: pieņemsim, ka kāds cilvēks jūs ir drausmīgi piekāvis un nodarījis jums pāri. Šis cilvēks tagad stāv tiesneša priekšā, saņemot cietumsodu par saviem noziegumiem pret jums. Jūs nedzirdat, kādos tieši vārdos tiesnesis pasludina spriedumu šim cilvēkam, taču šis spriedums jums nozīmē labas ziņas. Kādēļ? Kaut arī jūs nedzirdat tiesneša vārdus, viņa spriedums dod jums pārliecību, ka tas, kurš reiz ir nodarījis jums pāri, jūs vairs nespēs aizskart!

Līdzīgā veidā Jēzus Kristus nokāpa ellē un tika “sludinājis gariem cietumā” (1.Pēt.3:19). Mēs nezinām, ko Jēzus teica šiem “gariem cietumā”, jo Bībele mums to nepavēsta. Taču arī tad Jēzus nokāpšana ellē jums ir brīnišķīgs mierinājums! Līdzīgi kā tiesneša spriedums jūsu pāridarītājam nozīmē to, ka tagad jūs esat pasargāti no turpmākiem uzbrukumiem, tāpat arī Jēzus nokāpšana ellē pasludina spriedumu, ka sātanam, nāvei un ellei — jūsu pāridarītājiem — vairs nav nekādas varas pār jums!

Mārtiņš Luters par lielo mierinājumu, ko jums sniedz Kristus nokāpšana ellē, ir teicis šādus vārdus:

Es ticu, ka priekš manis un visiem tiem, kas Viņam tic, Kristus nokāpa ellē, lai pakļautu un sagūstītu sātanu ar visu viņa varu, viltību un ļaunprātību tā, lai sātans vairs nevarētu man kaitēt.

VIENS BĪBELES PANTS PASAKA VISU!

Vēstures gaitā daudzi kristieši ir strīdējušies par sīkumiem, kā tieši vai kāpēc Jēzus Kristus nokāpa ellē. Dažās baznīcās vārdi “nokāpis ellē” pat tiek izņemti no viņu Apustuļu ticības apliecības versijas!

Luterāņi labprāt piekrīt, ka par šo tēmu nav daudz, ko runāt, jo tikai viens Bībeles pants to piemin detaļās: Pētera 1. vēstules 3:19. Taču viens vienīgs pants no Dieva varenā Vārda ir daudz vērtīgāks par visām jebkad cilvēka uzrakstītajām grāmatām! Tāpēc pirmie luterāņi vienkārši paziņoja:

Ar mūsu prātu un piecām maņām šo rakstu nevar saprast.. Mums ir tikai jātic un jāturas pie Dieva Vārda. Tad mēs paturēsim šī raksta būtību un no tā iegūsim mierinājumu, ka ne elle, ne sātans nevar mūs vai jebkuru citu kristieti sagūstīt vai nodarīt ļaunumu.

    Paldies, mīļais Kungs Jēzu, par Tavu nokāpšanu ellē. Paldies par to, ka mani nekad nepārņems sātana vara un ka mani neievilinās elles mūžīgajā sodā. Paldies par Tavu brīnišķīgo uzvaru manā labā. Āmen.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.