258. Par ko mēs varam lūgties un ko mums vajag lūgt?


Evaņģēlija pestīšana

Brāļi, es jums atgādinu Evaņģēliju

“…ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc Rakstiem… …un ka Viņš aprakts …un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Rakstiem.”
Evaņģēlija pestīšana

MŪSU PESTĪŠANAS EVAŅĢĒLIJS

Vācu liberālais teologs Ādolfs fon Harnaks (1851-1930) savā slavenajā grāmatā Kas ir kristietība? raksta, ka Evaņģēlijs ir ļoti plaša un nepārprotama vēsts: “Dieva tēvišķums un cilvēku brālība.” Turpretī Bībele, kā tas ir citēts un arī ilustrēts iepriekš, māca, ka Evaņģēlijs ir pavisam konkrēta vēsts: “Ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc Rakstiem un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Rakstiem” (1.Kor.15:3-4). Evaņģēlijs nav tikai vispārēja vēsts par Dieva mīlestību, bet gan pavisam konkrēta vēsts par Dieva mīlestības pilno apžēlošanos caur sava Dēla Jēzus Kristus dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos. Tas ir Evaņģēlijs, “kas jums arī dod pestīšanu” (1.Kor.15:1-2).

KRISTĪBĀ VIENOTI AR KRISTU

Jūs varētu sacīt: “Bet Jēzus mira krusta nāvē pirms gandrīz 2000 gadiem. Kāds gan man šodien varētu būt labums no Viņa nāves, aprakšanas un augšāmcelšanās?” Dievs to nodrošina Kristībā. Sv. Pāvils paskaidro: “Jo mēs līdz ar Viņu [Kristu] Kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, sava Tēva godības spēkā uzcelts no miroņiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē” (Rom.6:4). Kristība mūs vieno ar Kristus nāvi un augšāmcelšanos cauri visai cilvēces vēsturei (Rom.6:5).

EVAŅĢĒLIJS NAV VIENĪGI INFORMĀCIIJA

Tas ir iespējams tādēļ, ka Evaņģēlijs ir “Dieva spēks par pestīšanu” (Rom.1:16). Evaņģēlijs nav vienīgi kaila informācija. Evaņģēlija spēkā Kristība mūs atpesta no grēka nāvējošajām sekām (Rom.6:8; Tit.3:4-7). Ar informāciju vien nepietiek. Tikai zināšanas vien, ka Kristus mūsu dēļ miris krusta nāvē, mums vēl nenodrošina pestīšanu. Jēzus lielākie ienaidnieki sita Viņu krustā. Tātad viņu rīcībā bija šāda “informācija”, taču tā viņiem nedeva pestīšanu. Ir nepieciešams “būt vienotam” ar Jēzu Viņa nāvē un augšāmcelšanās notikumā, un šo vienību nodrošina Kristība.

IK DIENAS DZĪVOSIM EVAŅĢĒLIJĀ

Ja jūs vēl neesat kristīts, neatlieciet to uz vēlāku laiku. Apmeklējiet kādu baznīcu, kur tiek sludināts Kristus. Pēc iespējas drīzāk aprunājieties ar mācītāju. Jums ir nepieciešama šī dzīvinošā saite ar Evaņģēliju. Ja jūs jau esat kristīts, iepriecinieties ik dienas savas Kristības svētībā. Lūdziet Dievu, lai Viņa Svētais Gars jums ik dienas sniegtu pārliecību par to, ko Kristus jūsu labā paveicis ar savu nāvi un atrašanos kapā. Iepriecinieties par “atjaunoto dzīvi,” kuru Kristus dāvājis ar savu augšāmcelšanos. Ja esam Kristībā vienoti ar Kristu, šīs Evaņģēlija svētības mums pastāvīgi sniegs atjaunotu dzīvi Kristū, “kas verd mūžīgai dzīvībai” (Jņ.4:14).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.