177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?


Pa pēdām Bībeļu kontrabandistiem

Austrijā svētceļnieki, riteņbraucēji un kājāmgājēji tagad var sekot pa 16.gadsimta Bībeļu kontrabandistu pēdām. Pagājušā gada nogalē Ramzavā pie Dahšteinas tika atklāts ”Grāmatu ceļš”.

Tas ved pa maršrutu, pa kuru pretreformācijas laikos līdz pat Slovēnijai nogādāja Lutera Bībeles, dziesmu un svētbrīžu grāmatas.

Tolaik luterāņi Austrijā bija apspiesti. Bet viņi vēlējās turpināt svinēt dievkalpojumus vācu valodā un lasīt Bībeli dzimtajā valodā.

Tolaik Bībeli drīkstēja iegādāties tikai katoļu garīdznieki. Tādēļ Bībeles tolaik transportēja slepeni, paslēptas sāls maisos, vai arī atsevišķās lapas kā iesaiņojamo materiālu. Galamērķī tad Bībeles lapu pa lapai atkal tika sašūtas kopā.

“Grāmatas ceļš” sasaista riteņbraucēju un kājām gājēju ceļus četros Austrijas novados no Vācijas pierobežas līdz pat Slovēnijai.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.