Ieskaties

5 komentāri par “Noklusētais par Jura Rubeņa aiziešanu no mācītāja amata

  1. Juris Rubenis pārstāja būt luterāņu mācītājs, kad viņš sāka sludināt pretēji Bībeles vēstij – kā tas saprasts un izklāstīts Luteriskajās Ticības Apliecībās.

  2. ..kā daudzi citi, kas izvēlējās nepaklausīt Kristum, bet meklē savu komforta zonu. Lielais pagrieziens notika ar Jāņa Vanaga valdīšanu un šodien redzam panākumus, praktiski jāsaka, kā ir iznīcināta lelb kristīgā ticība..Nejau Juris Rubenis, kā cilvēks ir slikts, daudziem palīdzējis u.t.t. Traģēdija ir tajā, ka maldi tiek sēti un to cilvēki neievēro, vai pareizāk sakot negrib ievērot, jo tas skar katra komforta zonu..

  3. Tikai daži ir bijušī godprātīgi un paši devušies prom uz sev tīkamāko novirzienu.

  4. Jā, tikai svarīgi, lai tie novirzieni būtu nevis tīkami, bet bibliski.

  5. Kad maldu mācība ieperinās vai nu viena cilvēka apziņā, vai arī Kristus Miesā – baznīcā, bieži rodas “strīdus karstums”. Maldu mācību dēļ atsevišķiem kristiešiem vai pat veselām draudzēm jāiztur pārbaudījumu laiki.

    Lai cik pārsteidzoši tas nebūtu, Pāvils apgalvo, ka Dievs domstarpības un diskusijas par maldu mācībām jeb “infekcijām” Kristus Miesā (baznīcā) var izmantot mums par svētību. Būtībā apustulis saka: “Novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzami jūsu starpā ticībā rūdītie” (1.Kor.11:19).

Atbildēt