347. Kādēļ Kristus vārdus "tā ir mana miesa" un "tās ir manas asinis " mēs nedrīkstam saprast kā līdzību?


Noklusētais par Jura Rubeņa aiziešanu no mācītāja amata

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvji apstiprinājuši informāciju par Jura Rubeņa aiziešanu no mācītāja amata.

Noklusētais par Jura Rubeņa aiziešanu no mācītāja amata


Lai gan daļa luterāņu gaidīja izlēmīgu rīcību no LELB vadības, saistībā ar Rubeņa izplatītajām mācībām un praksēm, šī soļa iniciators bijis pats Rubenis, kurš, acīmredzot, nespēj savienot savu garīgās attīstības izpratni un sertificēta meditācijas skolotāja amatu ar LELB valdošo kristīgo fundamentālismu.

No plašākas teoloģiskas diskusijas Juris Rubenis esot atteicies, tomēr LELB vadībai joprojām neesot nekādu pretenziju pret Jura Rubeņa teoloģiskajiem uzskatiem, un viņš varēšo turpināt vadīt lekcijas Lutera akadēmijā.

LELB mācītāji kalpošanu draudzēs mēdz atstāt dažādu iemelsu dēļ, kam gan reti pamatā ir LELB vadības izlēmība mācības jautājumos. Viņu tālākais statuss tiek atspoguļots dažādi, piemēram, kapelāns, vikārs, mācītājs emeritus, nekalpo draudzē, sabata gadā un tamlīdzīgi, vai arī viņi vispār tiek izdzēsti no publiski pieejamā LELB mācītāju saraksta.

Katrā ziņā izmaiņām vēl jāseko, jo Juris Rubenis joprojām ir vairs nav atrodams LELB garīdznieku sarakstā.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

5 atsauces par “Noklusētais par Jura Rubeņa aiziešanu no mācītāja amata”

 1. Roberto:


  Juris Rubenis pārstāja būt luterāņu mācītājs, kad viņš sāka sludināt pretēji Bībeles vēstij – kā tas saprasts un izklāstīts Luteriskajās Ticības Apliecībās.

 2. Janis Karklins:


  ..kā daudzi citi, kas izvēlējās nepaklausīt Kristum, bet meklē savu komforta zonu. Lielais pagrieziens notika ar Jāņa Vanaga valdīšanu un šodien redzam panākumus, praktiski jāsaka, kā ir iznīcināta lelb kristīgā ticība..Nejau Juris Rubenis, kā cilvēks ir slikts, daudziem palīdzējis u.t.t. Traģēdija ir tajā, ka maldi tiek sēti un to cilvēki neievēro, vai pareizāk sakot negrib ievērot, jo tas skar katra komforta zonu..

 3. Roberto:


  Tikai daži ir bijušī godprātīgi un paši devušies prom uz sev tīkamāko novirzienu.

 4. Janis Karklins:


  Jā, tikai svarīgi, lai tie novirzieni būtu nevis tīkami, bet bibliski.

 5. Roberto:


  Kad maldu mācība ieperinās vai nu viena cilvēka apziņā, vai arī Kristus Miesā – baznīcā, bieži rodas “strīdus karstums”. Maldu mācību dēļ atsevišķiem kristiešiem vai pat veselām draudzēm jāiztur pārbaudījumu laiki.

  Lai cik pārsteidzoši tas nebūtu, Pāvils apgalvo, ka Dievs domstarpības un diskusijas par maldu mācībām jeb “infekcijām” Kristus Miesā (baznīcā) var izmantot mums par svētību. Būtībā apustulis saka: “Novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzami jūsu starpā ticībā rūdītie” (1.Kor.11:19).Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.