184. Ko Jēzus dara, būdams mūsu ķēniņš?


No debesīm es atnesu jums vēsti jaunu

No debesīm es atnesu jums vēsti
jaunu, priecīgu,
ko Dievs jums licis sludināt:
uz Betlēmi jums aizstaigāt!

no debesīm es atnesu jums vēsti jaunu


Tad klausieties, kas noticis:
jums Bērniņš šodien piedzimis
no izredzētas jaunavas,
par to lai visi priecājas.

Viņš – Jēzus Kristus – jūsu Dievs,
kas palīdzēt jums apņēmies;
Viņš kļuvis jūsu Pestītājs,
kas jūs no grēkiem nomazgāj’s.

Viņš svētības sev līdzi nes,
ko sūtījis jums Debestēvs,
lai godībā reiz līdz ar mums
jums būtu mūžīgs mantojums.

Tas lai nu ir par zīmi jums:
šis Bērns, kas valdnieks ir pār mums,
to atradīsiet gulošu
tur silē, autos ietītu.

Nu būs mums visiem priecāties!
Lai mēs ar ganiem steidzamies iet lūkot,
ko pats Dievs grib dot,
mums savu Dēlu dāvinot.

Lai sirdis veram, raugāmies,
kas kūtiņā ir apmeties.
Kas ir šis brīnumainais Bērns?
Viņš – miers, Viņš – prieks, Viņš – Dieva spēks.

Sveiks, dārgais viesi, cienīgs Tu,
kas nenicini grēc’nieku!
Tu pie mums, bēdu ļaudīm, nāc,
lai slavēts top Tavs žēlīgs prāts!

Ak Kungs, Tu visa Radītājs,
kā spēji kļūt tik mazs un vājš
un gulēt salmos silītē -
Visaugstais – lopu paspārnē?

Kaut visa plašā pasaule
ar’ būtu zelta krātuve,
tā būtu pārāk nabaga,
lai kļūtu Tava mājvieta.

Tu zīdu, samtu nekāro,
bet Tēva godu izstaro,
uz salmu segas gulēdams,
it kā tur būtu Tēva nams.

Tev labpaticis atklāt man
šo patiesību, kas ta skan:
ka bagātība, slava, gods
Tev nenozīmē it neko.

Ak Jēzu, manā sirdī nāc,
lai Tevi lolo gars un prāts,
lai tā ir Tava svētnīca,
kur Tevi godāt, pielūgt man.

Par to es gribu priecāties,
Tev slavu dziedāt, pateikties;
ak, palīdzi man tiešām prast
šo īsto slavas dziesmu rast.

Lai slava Dievam augstībā,
kas savu Dēlu sūtīja!
Prieks eņģeļiem, to sludinot,
mums jauno gadu iezvanot.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.