39. Kad mēs teicam un slavējam Dieva vārdu?


Nekas nav līdzvērtīgs paklausībai Dievam

Samuēls sacīja: “Vai tad Tam Kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem nekā par paklausību Tā Kunga balsij? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir labāka nekā auna tauki.” [1.Sam.15:22]

Nekas nav līdzvērtīgs paklausībai Dievam


Cilvēki labprāt vēlētos labas attiecības ar Dievu, diemžēl vairums grib uzstādīt Viņam savus noteikumus. Uzskatīdami, ka Dieva baušļi ir nesaprātīgi un grūti, šie cilvēki par tiem neliekas ne zinis un paklausības vietā Dievam piedāvā ko citu.

Daudzi spriež šādi: no cilvēkiem taču nevar prasīt, lai viņi atgrieztos, ticētu, apmeklētu baznīcu un dzīvotu kā apliecinoši kristieši! Pietiek taču ar to, ka cilvēki atbalsta labus un kristīgus mērķus!

Ķēniņš Sauls reiz sprieda un rīkojās līdzīgi. Dievs viņam bija pavēlējis iznīcināt amelekiešus un visu dzīvo, kas pie viņiem bija atrodams. Taču Saulam šī pavēle nelikās saprātīga. Labākos lopus viņš saglabāja dzīvus, noslaktēdams tikai tos dzīvniekus, pie kuriem atrada kādu vainu.

Pasaudzēts tika arī ļaunais ķēniņš Agags – varbūt, ka Agags tomēr bija labs cilvēks, domāja Sauls.

Tā Sauls nepaklausīja Tam Kungam. Vienlaikus viņu vajāja nelāga priekšnojauta, ka kaut kas nav kārtībā. Ko lai vēl tādu izdara? Jā, viņš pienesa Dievam lielu upuri – avis un mājlopus. Šim bagātajam upurim taču bija jāiepriecina Tas Kungs! – Ko gan Viņš vēl varētu vēlēties?

Taču tad pie Saula ieradās pravietis Samuēls ar vēstījumu no Dieva: ja Dievs Tas Kungs tev ir pavēlējis paklausību, tad tev Viņa sacītais jāpilda! Paklausību Viņa svētajiem baušļiem nevar aizstāt ne ar kādiem upuriem.

Nekas nav līdzvērtīgs paklausībai Dievam. Viņš mums ir atklājis Savu prātu un gribu. Bet, ja mēs nevēlamies Dievam paklausīt, tad nekas cits Viņam nebūs gana labs un neko citu mēs Viņam piedāvāt nevaram, lai cik labs tas mums pašiem šķistu.

Dieva vārdā mēs skaidri redzam Dieva prātu savai dzīvei. Tas Kungs vēlas, lai nožēlojam un izsūdzam Viņam savus grēkus, atgriežamies un, paļaudamies uz Kristu, ticībā lūdzam pēc žēlastības.

Turpretī neatgriezies cilvēks dzīvo nepaklausībā Dievam un nespēs Viņu pielabināt ne ar kādiem labiem darbiem. Dieva priekšā nekas neaizvietos paklausību.

No ikviena kristieša Dievs gaida, lai viņš vai viņa labprāt sekotu Tā Kunga baušļiem un pildītu Viņa svēto prātu. Iegaumējiet, ka paklausība ir labāka par upuri, un tas attiecas uz visu mūsu dzīvi.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.