Ieskaties

2 komentāri par “Mums ir jāgodā valsts vara

 1. Piebilde iekavās: “Dievs neapstiprina tirānu netaisnību, nedz arī pieprasa, lai cilvēki uzskatītu netaisnību par taisnību. Tāpēc, lai gan Dievs noraida personu (un šāds cilvēks pazaudē pestīšanu), kas negodīgi valda, tomēr Viņš joprojām uztur Savu kārtību arī šādu cilvēku paturot viņa svētajā amatā.”
  Ja cilvēks ir darījis netaisnus varas darbus, tas pazaudē pestīšanu?

 2. Jā, tāpat kā ikviens cilvēks, kas grēko un noliedz, ka grēko.

  Girgenzons savā skaidrojumā par 5. bausli to izsaka šādi:

  “Valdības tiesības lietot tiesas zobenu nav piektā baušļa izņēmums. Cilvēki, kuriem dota valdības vara, nav tādi cilvēki, kuri “drīkst nonāvēt”.

  Tamlīdzīgu izteiksmes veidu ir ietekmējusi vēlme nonāvēt, kuru “diemžēl” ierobežo piektais bauslis, un tikai šajā vietā Bauslībā redzama sprauga, kas pieļauj nonāvēšanu.

  No tāda viedokļa raugoties, valdības tiesneša amats būtu gluži vai pilnvara slepkavošanai.

  Faktiski valdība atkal un atkal kļūst par liela mēroga slepkavu, ja tā vairs nesaskata savu atbildību par dzīvības sargāšanu.

  Arī pār valsts dzīvi piektais bauslis, kas sargā dzīvību, nostājas visā savā lielumā. Tādēļ pienākums un tiesības Dieva uzdevumā veikt nāves spriedumu ir dots tikai tur, kur sabiedrību bīstami ievaino cilvēka draudi tuvākajam un viņa dzīvībai. Šīs tiesības nav pakļautas varas
  pārstāvju brīvai izvēlei.

  Nekādā ziņā tās nedrīkst tikt lietotas tur, kur, pēc kādiem cilvēku kritērijiem spriežot, kāda cilvēka vai cilvēku grupas eksistence šķiet nevēlama.”

Atbildēt