103. Kas redz katru zagšanu un par to soda?


Mīlēt grēcinieku nevis grēku

Vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlastība? Nekādā ziņā ne! (Rom.6:1)

Ir nekrietni un bezdievīgi, ja gribam spriest tā: ja jau mūsu grēki vairo un slavē Dieva žēlastību un žēlsirdību, tad varam droši grēkot. To Dievs negrib; Viņš arī nedod tev likumu, ka tu drīkstētu brīvi grēkot. Viņš nesaka, ka grēka dēļ gribētu kādam darīt labu.

Darīt kādam labu viņa grēka dēļ ir pavisam kas cits, nekā – palīdzēt viņam kļūt brīvam no grēka. Dievs ir grēka ienaidnieks, Viņš nevis pavēl darīt grēku, bet aizliedz to. Bet, kad grēks ir izdarīts un cilvēks kļuvis pavisam grēcīgs, Dievs negrib, lai nāve viņu uzvarētu, kā pravieša Ecēhiēla grāmatā lasāms: “Vai tad Man kaut kā īpaši patīk bezdievja nāve,” saka Dievs Tas Kungs, “un ne gan tas, ka viņš novēršas no sava ļaunā ceļa un dzīvo?” (Ec.18:23)

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.