37. Kā Dievs mūs brīdina neturēt otro bausli par mazvērtīgu?


Mūžīga pazušana vai mūžīga svētlaime

“Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” [Rom. 6:23]

Mūžīga pazušana vai mūžīga svētlaime


Mirstot cilvēkam ir tikai divas iespējas. Viena ir mūžīgā nāve un atšķirtība no Dieva, otra – mūžīgā dzīvība Debesu valstībā pie Dieva.

Divas iespējas – mūžīga pazušana vai mūžīga svētlaime.

Dzīve grēka kalpībā beidzas ar mūžīgu nāvi un atšķirtību no Dieva. Šajā ziņā nav lielas starpības starp “rupjiem” vai “smalkiem” grēkiem, jo visu grēku gals ir mūžīgā nāve.

Bet cilvēks, kas tic Kristum, tiecas uz mūžīgās dzīvības mērķi.

Rūpīgi pārdomāsim, ko par diviem iespējamiem cilvēka dzīves iznākumiem māca Dieva vārds. Kas seko grēkam, tam ir sava “alga”. Savukārt tam, kas tic Kristum, Dievs piešķir Savu “balvu”.

Nav grūti saskatīt atšķirību.

Mūžīgā nāvē nonākušie saņem tikai un vienīgi to, ko paši pelnījuši. Tie saņem grēka algu un var vainot tikai sevi.

Grēks nāk un vilina, solot zelta kalnus un visādus labumus: tev labi klāsies un tu dzīvosi kā brīvs cilvēks, nebēdādams par Dievu. Grēks daudz sola, bet neko labu nedod. Grēka alga ir nāve, kad cilvēks saņem to, ko pelnījis!

Taču tie, kas nāk pie Dieva, saņem mūžīgo dzīvību kā dāvanu, ko nav pelnījuši. Neviens no mums nav pelnījis debesis. Bet grēciniekiem, kas atgriežas un tic, Jēzus ir atvēris debesis, jo ir uzņēmies sodu par mūsu grēkiem. Tāpēc grēcinieki var saņemt “balvu” un nokļūt Dieva gaismā un godībā.

Mūžīgā pazušanā cilvēki apzināsies, ka pie visa bija vainīgi paši. Bet izglābtie slavēs Dievu un Jēru, ka ir glābti Jēzus nopelna dēļ no tīras žēlastības.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.