267. Kādēļ Jēzus māca mūs saukt Dievu par "Tēvu"?


Pārprastā kristietība

Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus, un jūs būsit visu tautu ienīsti Mana vārda dēļ. Un tad daudzi apgrēcināsies un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. (Mt.24:11)

Pārprastā kristietība


Daudzi cilvēki uzskata, ka kristīgās baznīcas uzdevums ir pārvērst pasauli par miera valstību. Viņi domā, ka lēnām, pamazām un nenovēršami kristietības raugam ir jāsaraudzē visa sabiedrība, un tad iestāsies Debesu valstība.

Taču, vērojot reālo pasaules attīstības gaitu, ir skaidrs, ka šāda ideja neatbilst īstenībai. Nekas neliecina, ka pasaule veidotos par taisnības un miera valsti!

Vēl vairāk: tie, kas šādi uzlūko kristietības uzdevumu pasaulē, nav nopietni studējuši Bībeles pravietojumus.

Jēzus nekad nav mācījis, ka pasaule pakāpeniski kļūs par miera valstību, kas nodrošinās visiem laimi un harmoniju.

Tieši otrādi. Jēzus mūsu acu priekšā rāda gaužām satraucošu nākotnes ainu. Viņš pravieto, ka, tuvojoties laiku beigām, ļaunuma vara mobilizēs visus spēkus pēdējam uzbrukumam.

Jēzus saka: jūs dzirdēsim runas par kariem. Apustulis Jānis raksta, ka “visa pasaule ir grimusi ļaunumā” (1.Jņ.5:19). Un nekas radikāli nemainīsies, kamēr vien zeme griezīsies.

Labajiem spēkiem ir jādara viss iespējamais, lai nepieļautu karus un vardarbību. Arī kristiešiem savu iespēju robežās jācenšas to novērst. Taču nelolosim ilūzijas. Jēzus māca, ka laiku beigās notiks nedzirdētas katastrofas gan dabā, gan pie cilvēkiem. Arī kristiešu vidū radīsies milzīgi sarežģījumi. Viltus pravieši vedīs draudzi atkrišanā, nodarot tai lielu postu. Lai pilnīgāk saprastu Jēzus mācību par pēdējiem laikiem, tev uzmanīgi jāizlasa Mateja evaņģēlija 24.nodaļa.

Bet reiz nāks jaunas debesis un jauna zeme, kur mājos taisnība. Tomēr jaunā pasaule iestāsies tikai pēc Jēzus atkalatnākšanas pastarā tiesā (2.Pēt.3:13).

To visu mums skaidri māca Dieva vārds. Turēsim to acu priekšā, lai nezaudētu drosmi! Kad uzplaukst vīģes koks, mēs nojaušam vasaras tuvošanos. Tāpat mēs varam arī teikt: kad visas šīs zīmes beidzot taps redzamas, Jēzus atnākšana vairs nebūs tālu. Ar cerībām un prieku celsim savu skatu augšup!

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.