80. Kā mēs rūpējamies par savu tuvāko?


Labprātīga paklausība uz Dieva Vārdu?…- tas ir kā?

Dieva Vārdu klausāmies labprātīgi, kad turam to sevim par visvajadzīgāko lietu:

  1. Labprāt apmeklējam draudzes sanākšanas.
  2. Palīdzam savu iespēju robežās uzturēt sludināšanas amatu un Dieva Vārda izplatīšanu.
  3. Piedalāmies mājas svētbrīžos.
  4. Mācāmies čakli Dieva Vārdu arī paši
  5. .

Tavas mutes norādījumi man ir labāki nekā veseli tūkstoši sudraba un zelta gabalu. [Ps.119:72]

Kungs, man ir mīļa Tava mītne Tavā namā un vieta, kur mājo Tava godība. [Ps.26:8]

Es priecājos, kad man teica: “Iesim tā Kunga namā!” [Ps.122:1]

Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. [Ap.d.2:42]

Bet tas, kas mācās, lai dalās visās labās lietās ar to, kas viņu māca. [Gal.6:6]

Tie bija labvēlīgāki par Tesalonikas jūdiem un vārdu labprāt uzņēma, meklēdami ik dienas rakstos, vai tas tā esot. [Ap.d.17:11]

Lasīt tālāk »Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.