281. Cik bieži mums ir vajadzīga lūgšana pēc grēku piedošanas?


Kristus vienmēr iestājas par jums

Te Lorenco Loto ir attēlojis sievieti, kas tikusi pieķerta laulības pārkāpšanas brīdī (Jņ.8:1–11). Tomēr šajā gleznā XVI gadsimta itāļu mākslinieks ir parādījis kaut ko daudz iespaidīgāku! Loto ir attēlojis Jēzu brīdī, kad Viņš žēlsirdīgi iestājas par šo grēcīgo sievieti.

Kristus vienmēr iestājas par jums


Vārdos nav iespējams izteikt to pateicību, ko sieviete noteikti izjuta par Jēzus aizstāvību. Ja Jēzus nebūtu par viņu iestājies, saskaņā ar reliģiskajiem priekšrakstiem viņai tiktu pie­spriesta nomētāšana ar akmeņiem (Jņ.8:5).

Iespējams, jūs kādreiz, varbūt pavisam nesen, esat izdarījis ko tādu, par ko jūs zināt, ka tas ir slikti un grēcīgi. Varbūt vēl nupat jūs esat kritis aprunāšanas grēkā (Jēk.3:8). Sabiedrība jums viegli piedotu šķietami nenozīmīgus klupienus, bet Dievs gan ne. Sabiedrība varētu pavirši neņemt vērā vieglprātīgos vārdus un dar­bus, bet Dieva nemainīgais sods, tāpat kā laulības pārkāpējai, ir nāve (Ec.18:13; Mt.12:36–37). “Jo, kas visu bauslību pildītu, bet grēkotu pret vienu bausli, tas ir noziedzies pret visiem” (Jēk.2:10). Pat ja citi cilvēki jūs neapsūdz par jūsu grēkiem, neredzami dēmoni drūzmējas ap jūsu prātu un sirdsapziņu, pastāvīgi jūs apsūdzot par jūsu klupieniem, gluži tāpat kā tie apsūdzētāji glez­nā, kuri ir sastājušies apkārt sievietei.

Glābjošais dzīvības vārds jums ir šāds: kad Dievs jūs Kristībā ir savienojis ar Kristu, jūs esat Kristū. Vēl vairāk, kad jūs esat Kristū, Jēzus ik dienas un ik stundu iestājas par jums Debesu Tēva žēlastības troņa priekšā (Rom.8:34).

RODIET MIERINĀJUMU KRISTŪ

Nekad vairs neļaujiet Sātanam jūs apstāt, kā apsūdzošais pūlis ir apstājis šo sievieti, sējot bailes un apsūdzību jūsu sirdī. Velns grib, lai jūs noticētu, ka Dievs paturēs jūsu grēkus, lai jūs ar tiem apsūdzētu un nolādētu. Turpretim raugieties vienīgi uz Kristu, kurš jūs atbrīvo no visām velna izperinātajām apsūdzībām.

Ļaujiet, lai Kristībā Dieva dāvātā ticība paceļ jūsu acis uz Jēzu, mūžīgo Aizstāvi, kurš vienmēr jūsu dēļ stāv “Dieva vaiga priekšā” (Ebr.9:24). Jēzus vienreiz par visām reizēm ir pienaglojis jūsu grēkus pie sava krusta (Kol.2:14). Tagad Viņš nostājas jūsu Tēva priekšā debesīs, iznīcinādams visas apsūdzības pret jums (Rom.8:34). Lai arī tas šķiet neiespējami, Dieva dāvātā ticība dara jūs spējīgus uzticēties tam, ka “tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas” (Rom.8:1).

Esiet līksmi Jēzū, ka jums vienmēr ir Aizstāvis. Tā vietā, lai ļautu savai sirdsapziņai sevi nemitīgi apsūdzēt, pavēliet velnam un visiem viņa apsūdzētājiem at­stāties no jums. Jums ir šī autoritāte, ja jūs esat Kristus vārdā kristīti. Un ik brīdi rodiet mierinājumu, zinādami, ka Jēzus nu ir “dzīvs.., lai [jūs] aizstāvētu” (Ebr.7:25).

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.