167. Kā Dievs apsargā tevi?


Kristietības stāvoklis pirms Jēzus atkalatnākšanas

“Tad Debesu valstība būs līdzīga desmit jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim. Bet piecas no tām bija ģeķīgas, un piecas bija gudras.” [Mt.25:1-2]

kristietības stāvoklis pirms Jēzus atkalatnākšanas

Līdzība par desmit jaunavām mums atklāj kristietības stāvokli, kāds būs pirms Jēzus atkalatnākšanas.

Ievērosim divas nozīmīgas lietas. Jaunās meitenes bija līgavas, kas izgājušas sastapt līgavaini. Savukārt līgavaiņa atrašanās vieta nav minēta. Pieminētas tikai līgavas, proti – ticību apliecinošā draudze, kas gaida savu Līgavaini Jēzu.

Ievērosim vēl vienu lietu. Vairākās Bībeles vietās mēs lasām par trim atšķirīgām grupām – ticīgajiem, vārda kristiešiem un neticīgajiem. Taču šajā stāstā tiek salīdzinātas tikai divas pirmās grupas. Neticīgie, kas ir ārpus kristīgās draudzes, vispār netiek pieminēti. Tātad līdzība runā tikai par līgavām, respektīvi – par draudzi.

Visas desmit bija līgavas, visas bija greznojušās un gatavas sastapt līgavaini. Protams, viņas visas vēlējās piedalīties svētkos, kam bija jāsākas līdz ar līgavaiņa ierašanos. Taču eļļu savām lampām bija paņēmušas tikai piecas.

Visas desmit līgavas gaidot bija iemigušas. Kad beidzot līgavainis nāca, piecu jaunavu lampas bija spīdošas, bet pārējo piecu – nodzisušās, jo pietrūka eļļas.

Jēzus acis raugās uz ticību apliecinošiem kristiešiem. Viņš mums saka: ar to vien nepietiek, ka tu piederi kristīgai kopībai un apmeklē baznīcu; svarīgākais – lai tavā lukturi ir eļļa.

Līdzība nepaskaidro sīkāk, kāpēc Jēzus runāja tieši par eļļu, taču šis jautājums ir aplūkots vairākās citās Bībeles vietās.

Tā kā mūžīgā dzīvība ir dota vienīgi tiem, kas tic Kristum, tad eļļa nevar būt nekas cits kā dzīva ticība. Tāpat eļļu varam salīdzināt ar Svēto Garu, jo visiem kristiešiem šis Gars ir dots [Rom.8:11].

Šajā ziņā ikvienam ir jāpārbauda pašam sevi: vai es esmu iepazinis Jēzu caur patiesu grēknožēlu, atgriešanos un dzīvu ticību?

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.