Ieskaties

3 komentāri par “Kristiešu pienākumi

  1. *kā lasām Jēkaba vēstulē 1:27, tas ir, lai tu ar sirdi nepieķertos pasaulīgajai dzīvei, bet sekotu tai mācībai, ko tev māca ticība Kristum, un gaidītu mūžīgo debesu mantojumu; šajā ticībā un cerībā pildi tev uzticēto darbu un amatu, kāds tev ir šeit, uz zemes. Un tomēr, to visu darīdams, saki: šis nav mans dārgums un lielākā manta, kuras dēļ dzīvoju (šādu lietu dēļ dzīvo pasaule, jūdi, turki, tāpat arī pavēsta ļaudis). Bet es visu laicīgo uzlūkoju tikai kā viesu namu un esmu gluži kā viesis svešā pajumtē, kur viņš gan bauda maltīti, saņem pārtiku un guļvietu, taču viņa sirds arvien domā tikai par došanos mājup. Vai gan būtu paciešams, ja kāds savā neprātā sacītu: es negribu ne ēst, ne dzert šajā vietā; man šeit nav palikšanas, tādēļ labāk sagraušu šo mājvietu. Tev jāizmanto šī mājvieta un pajumte, jāpieņem tas, ko tā dod – tieši tādēļ, lai varētu doties tālāk, turp, kur esi nodomājis nonākt.
    ———————————

    Kāpēc piemin Jēkaba 1:27 ???? tur nemaz nav tā rakstīts!!!

  2. he-he..regulāri visos rakstos pārmetumi pāvestiešiem par nepareizu ticības skaidrojumu…bet autors regulāri piekopj savu bībeles traktējumu..:DDD :

    *Īsi sakot, kā Sv. Pāvils raksta 1. Kor. 7:29-31, kristietim jābūt cilvēkam, kas šo pasauli lieto, tomēr neizmanto to ļaunprātīgi – kas pērk un iemanto, taču negrib šo mantu paturēt, kas precas un audzina bērnus, tomēr ir kā neprecēts, kas ceļ namu, tomēr ir kā tāds, kurš neko nav cēlis… Kā gan šīs pretējās lietas būtu saskaņojamas? Tāpat kā jūdu un turku (jā, arī pāvesta) ticība atšķiras no kristiešu ticība*
    1.Kor. 7:29-31 nav ne viena vārda ne par turkiem ne pāvestu…:DDD

Atbildēt