Ieskaties

2 komentāri par “K.E.Markvarts: Mezgla punkti [1.daļa]

  1. Kad LTA savā nekļūdīgajā interpretācijā tiek vienādota ar Rakstu patiesību, tad ar ko KLB attiexme pret LTA nemaldīgumu ir labāka par RKB attieksmi pret Pāvesta nemaldību?
    Ja LTA ir Dieva Vārds, tad iekļaujam to Rakstos un beidzam liekuļot. Ja tā nav, tad ar to jāatzīst tieši tas, ko Pāvils raksta – tagad atzīstam tikai pa daļai, tagad redzam tikai miglaini! Patiesība ir pie Dieva, tātad Dieva Vārdā un nekur citur ne LTA ne RKB katehismā, ne Pāvesta mutē un ne Muldera šajā postā, tamdēļ iedomāties, ka tev ir tiesība uzmesties par Dieva viedokļa teicēju tikai tamdēļ, ka tu esi deklarējis LTA par nemaldīgu, ir… nu… iedomība, lepnība? Bij viens frukts… nogāzās no saviem augstumiem…

    Šeit es nekādīgi nediskreditēju LTA, tik nepiekrītu autoram par LTA nemaldīgumu absolūto!

  2. Lai attaisnotu atkāpes no mācības, šāds aplami skaidrots Pāvila teiktais ir ļoti noderīgs. Tāda varena iespēja jebkuru doktrīnu personificēt, padarot par savu īpašumu un relativizēt [quatenus jeb par tik, par cik…]. Ortodoksija ar to arī atšķiras no individuālistiskiem filozofiem, ka ticības apliecības ir “normatīvas”, jo izsaka Rakstos atklāto patiesību. Pretēja situācija ļauj kultivēt “viedokļus”, kas praksē noved pie heterodoksijas kaut vai tepat Latvijā ar visu spektru mācībām vienas baznīcas ietvaros. Tas nav luterisms, bet inkluzīva klubiņu būšana.

Atbildēt