205. Ko Bībele māca par Jēzus nākšanu uz tiesu?


Turpina slēgt baznīcas

Hannoveres (Vācija) reģionā tika slēgta jau ceturtā baznīca. No Marijas Magdalēnas baznīcas iznesa Bībeli un Vakarēdiena traukus, un baznīca tika slēgta.

Iecirkņa vadītāja Ingrida Spikermane sacīja, ka iemesls baznīcas slēgšanai ir divu draudžu apvienošana un sarežģītā finansiālā situācija. Atsakoties no baznīcas ēkas izmantošanas, var finansēt vēl viena mācītāja darbu.

Hannoveres superintendents Kristiāns Sundermans izteica nožēlu, ka, apvienojoties draudzēm, zūd mazās draudzes, kurās ir ģimeniska atmosfēra un cieša sadraudzība. Marijas Magdalēnas draudzē bija 1600 draudzes locekļu – jaunajā apvienotajā draudzē būs 4500.

Vēl nav zināms, kas notiks ar 1962.gadā celto baznīcu. Nolemts to pārdot, un jau pieteikušies ap 12 interesentu, starp tiem arī krievu pareizticīgo draudze.Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Turpina slēgt baznīcas”

  1. Juris:


    Man šķiet, ka vārdu “baznīca” tomēr vajadzētu attiecināt tikai uz Baznīcu. Dažādo arhitektonisko stilu būves ar spico torni varētu dēvēt citādāk. Kaut vai par dievnamiem, ja nevar citādāk. Jo. Rodas liels jēdzienisks juceklis. Bez tam, mēs taču katrs zinām, ka ļoti daudzās vietās celtnēs ar spico torni Baznīca ir diezgan vāji pārstāvēta.
    Par Rietueiropiešu kristīgumu es dabūji pārliecināties, kad viens dānis, kuram senčos ir divi bīskapi, šis dānis piedraudēja pārtraukt pavadīt pie manis decembra nogali, ja es turpināšot bojāt viņa ziemassvētkus ar savu evaņģelizāciju…Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.