261. Vai Dievs dzird katru lūgšanu?


Indreks ir devies mūžībā

Diļās sērās paziņojam, ka e-BAZNICA līdzstrādnieks, e-ntuziastu domubiedrs un Konfesionāli luteriskās Augšāmcelšanās draudzes mācītājs Indreks (†) ir devies mūžībā.

Indreks ir devies mūžībā

Indreks no pašiem pirmsākumiem iesaistījās projektā e-BAZNICA, kā viens no teoloģisko rakstu tulkotājiem un autoriem. Toreiz intervijā e-BAZNĪCAi “Indrex, kāds viņš ir?” Indreks izklāstīja savu konfesionāli luterisko teoloģisko pārliecību, kurā viņš pastāvēja līdz galam.

Pēdējos septiņus gadus viņš savu laiku, enerģiju un ticību veltīja kalpošanai Konfesionāli luteriskās Augšāmcelšanās draudzē.

e-ntuziasti izsaka visdziļāko līdzjūtību Indreka tuviniekiem, draugiem un draudzei.

Lai sērās mūs stiprina Ījaba vārdi: “Es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēcgalā Viņš celsies pār pīšļiem, un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu. Tiešām, es Viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis Viņu redzēs un ne jau kā svešinieku un pretinieku, Viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies!” [Īj.19:25-27]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.