214. Vai Svētais Gars viens pats veic atgriešanu vai arī cilvēks pats šajā lietā var darboties līdzi?


Identificēta senākā kristīgā privātā vēstule

Bāzeles Universitātes pārstāve apgalvo, ka viņas rīcībā esot nonākusi un identificēta senākā kristīgā privātā vēstule, kura atklāj pirmo kristiešu ikdienu.

Identificēta senākā kristīgā privātā vēstule


Saskaņā ar Vecās Derības profesores Sabīnes Hibneres sacīto atradums nāk no arhīva, kas sastāv no vairāk nekā 1000 papirusiem, kuri vairāk nekā pirms 100 gadiem uzieti Ēģiptē.

Identificētā vēstule rāda, ka toreizējie kristieši piedalījuies politiskajā dzīvē, ceļojuši un viņiem piederējuši zemes īpašumi.

Vēstuli esot III gadsimtā sarakstījis Ariāns (Arrianuss), un tā adresēta brālim Pāvilam (Paulus). Par to, ka vēstuli sarakstījis kristietis, liecina vēstules ievads: “Es lūdzu, lai tev labi klājas tai Kungā”. To norāda arī vārds “Pāvils” , kas tolaik bija rets, un domājams, ka vecāki dēlam šo vārdu devuši par godu apustulim. Vēstule sarakstīta sengrieķu valodā.

Vēstulē pieminēts kāds radinieks Heraklīds (Herakleides), kas tikko ievēlēts pilsētas pārvaldē. Šis vīrs minēts arī kādā citā vēstulē, un zināms, ka viņš pārvadē bijis kopš 239. gada.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.