141. Kādu ticības apliecību satur Mazais Katehisms?


Par apustuļa Jāņa pirmo vēstuli

Svētā Jāņa pirmās vēstules galvenā tēma ir mīlestība – gluži tāpat kā šī apustuļa evaņģēlijā galvenā tēma un mērķis ir Vārds. Jāņa evaņģēlijs sākas gandrīz ar tiem pašiem vārdiem, ar kuriem viņš pabeidz šo vēstuli: “Iesākumā bija vārds..” Un šeit vēstules noslēgumā apustulis saka: “Šis [Jēzus Kristus] ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība.”

par apustuļa Jāņa pirmo vēstuli

Taču šai Jāņa vēstulei ari kāda īpaša iezīme atšķirība. no visām citām apustuļu vēstulēm. Viņš pastāvīgi, atkal un atkal izmanto vārdus “dzīvība”, “gaisma”, “naids”, “mīlestība”, “žēlastība”, “nāve”, “tumsība”, “sātans”. Un pats svarīgākais ir vārds “pasludinājums”. Šie vārdi iezīmē galveno, ko Jānis grib pasacīt. Vairāk par visām lietām viņš māca, ka grēknožēla nav pareiza un īsta, ja tā nenes sev līdzi labus augļus. Gaisma un tumsība nesader kopā.. Dievs ir mūs pirmais, lai mēs savukārt mīlētu Viņu. Kas šo pamatojumu neņem pie sirds, to nekūdi citi pamatojumi nepārliecinās un neaizkustinās. Prāts, Bauslība un pasaules gudrība gan arī māca, ka ļaužu tikumi. . jāmaina, taču tie mums nevar sniegt spēku šādu pārmaiņu īstenošanai; to sniedz vienīgi šī pasludinājuma vārds.

Kā jau sacīts, Jānis savā evaņģēlijā bija runājis par Vārdu. Savukārt šeit viņš runā. par mīlestību, ar kādu mēs kalpojam saviem brāļiem Abas šis grāmatas rūpīgi jāpārdomā kaut arī to rakstīšanas mērķi ir bijuši dažādi. Šī vēstule ir brīnišķīga dārgumu krātuve„ kas glabā daudz garīgu debesu patiesību. Jāņa evaņģēlijā ir stāstīts par dzīvību, mācību, par Jēzus Kristus, mūsu Kunga un Pestītāja, vārdiem un darbiem. Nu apustulis sniedz mums šo grāmatiņu, runādams par to, kā mums jāseko Kristum Viņa dzīvē, mācībā, vārdos un darbos.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.