Ieskaties

15 komentāri par “Lūdz veicināt sapratni starp reliģijām

 1. Labrīt!
  Vai es tiešām godinu to pašu Dievu ko musulmaņi??? 8-0

 2. Vasara, nav mums viens Dievs ar musulmaņiem. Viņi noliedz Svēto Trīsvienību, Kristus dievišķību, viņu allaham nedrīkstot būt dēls, allaham neesot nepieciešams vidutājs attiecībās ar cilvēci u.t.t. Kaut kas tik pretējs nevar būt viens. Uzspiest savu dievības izpratni kristiešiem viņi ir mēģinājuši no iesākuma.
  Tāpat, kaitina šie saukļi, jo miers vismaz no kristiešu puses nav atkarīgs no reliģijas, bet gan no naftas u.c. ekonomiskiem faktoriem, bet musulmaņi ar kultiem raksturīgo viltību apgalvo vienu, bet dara otru – finansē savas ticības brāļus teroristus.

 3. biskaps, aha.
  Lūk, ja paņemtu rokā rkb katehismu, tad tur gan varētu atrast tādas rindas, kas liecinātu, ka Muhamedam atklājās tas pats Dievs, kas kristiešiem, tikai ne līdz galam. -> no šejienes: vai es pielūdzu to pašu Dievu, ko rkb?

 4. vasara, a nevaig ticēt visam kas aizdomīgos rkb katehismos rakstīc!

 5. Mulder, es neticu visam, es velku paralēles un analizēju

 6. ->vasara: Vai drīkstu lūgt konkrētu citātu no RKB katehisma, kur būtu teikts, ka kristiešu Dievs ir atklājies Muhamedam? Ļoti gaidīšu!

 7. vasara, Luteriskajās ticības apliecībās ir skaidri pateikts, ka luterāņi noraida muhamedāņu maldus. Un pāvestiešu tamlīdzīgus maldus arīdzan.

 8. vasara, tu pielūdz to pašu Dievu, ko daudzi (ne visi) katoļi, kuri uzticas Kristum Pestītājam.

 9. Nožēlojams ir pats uzskats, ka Muhamedam kristiešu Dievs atklājās ne līdz galam. Kristiešiem – līdz galam, bet arābus, lūk apmuļķoja. Neiespējami. Kas gan ir islams, ja ne sātanisks sķērslis Evaņģēlija vēsts izplatībai. Jo ja starp kristietību un islamu novelk vienādības zīmi, islams savā primitīvismā un miesīgumā ir pievilcīgāks par kristietību. Četras sievas var ņemt un ienaidniekus var piebeigt, ne mīlēt.

 10. grecinieks, man naf šīs “bibeles II”, bet man citēja priekšā

 11. ->Vasara. RKB katehisms ir pieejams ŠEIT
  Būtu priecīgs, ja Jūs norādītu man uz minēto citātu, jo es to tur nespēju atrast.

  Esmu gan dzirdējis viedokli, ka islāms satur pareizu mācību par Dievu tik lielā mērā, cik tas piekrīt Bībelei, un tādas vietas Korānā nenoliedzami ir. Tas varbūt ļauj apgalvot, ka Muhameds un citi musulmaņi ir “saņēmuši Dieva atklāsmi” – tieši tāpat kā mēs visi, lasot vai uzklausot Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus. Atklāsme ir “daļēja” tāpēc, ka Rakstu teksts ticis nepareizi saprasts, sagrozīts vai papildināts. Protams, par šādu uzskatu var strīdēties.

  Taču vismaz no katoļiem nav dzirdēts viedoklis, ka tā atklāsme, ko Muhameds teicās saņēmis tieši no Allāha caur eņģeli Gabriēlu un kas esot Korāna teksts, būtu bijusi Dieva atklāsme.

 12. Kristieši , jūdi un musulmaņi tic vienam Dievam. Atšķirīgas ir atklāsmes pakāpes. Kristieši tic Dievam, kas atklājies Jēzū Kristū un devis pasaulei pestīšanu, kamēr jūdi un musulmaņi tic vecajā derībā atklātajam Dievam – bauslības devējam.

Atbildēt