351. Kāda nozīme ir Vakarēdiena sakramentam?


Glābjošais tērps

Mūsu Debesu Tēvs aicina jūs un visu tautu un rasu pārstāvjus piedalīties sava Dēla kāzu svinībās mūžībā.

Glābjošais tērps

Savu pagātnes grēku dēļ jūs, iespējams, jūtaties Dieva klātbūtnes necienīgi. Taču jums ir jāpriecājas! Jums ir cerība! Dievs savas žēlastības dēļ atļauj jums ierasties mūžības svētkos, neraugoties uz jūsu paštaisno dzīvi.

Savu uzaicinājumu atradīsiet Mateja evaņģēlija 22:1-14. Šajā nodaļā Jēzus dzīvi attēlo, kā Dievs savā žēlastībā taisno un izglābj no elles tādus cilvēkus kā mani un tevi. Ievērojiet, ka Dievs arī žēlsirdīgi gādā par “apģērbu”, kas nepieciešams, lai mēs paliktu Viņa tuvumā mūžīgi.

Lai palīdzētu mums sagatavoties mūžīgajiem svētkiem, Jēzus stāstīja līdzību par kāzu mielastu. Daudzi tika aicināti, un daudzi neieradās, tomēr viesību zāle visbeidzot bija pildīta kāzu viesiem (Mt. 22:10). Tālākie notikumi ir pārsteidzoši. Kad ķēniņš ieradās “viesus aplūkot”, viņš pamanīja kādu, kam nebija atbilstoša tērpa. “Draugs”, teica ķēniņš: “kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm?” Vīram nebija, ko teikt. “Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem: sasieniet tam kājas un rokas UN IZMETIET TO GALĒJĀ TUMSĪBĀ, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana”.

KĀDAS BRIESMAS MUMS VAR DRAUDĒT

Nav iespējams iedomāties ko šaušalīgāku kā tikt atgrūstam no Dieva neatbilstoša ietērpa dēļ. Šie Jēzus brīdinājuma vārdi mums tūlīt liek sasparoties un mēģināt, gan nesekmīgi, sagatavoties svētkiem, šujot sev paštaisnuma apmetni. Savā ziņā mēs ceram, ka, darot ko Dievam patīkamu, mēs kļūsim Viņam pieņemamāki. Taču šāda cerība ir velta. Pat mūsu vislabākie centieni ir “sārņains tērps” (Jes. 64:6).

MĒS SAŅEMAM SAVU TĒRPU PAR VELTI!

Tā ir labā vēsts! Ir liecības, ka Jēzus laikā Austrumos, kā arī grieķiem bijusi tradīcija, ka kāzu rīkotājs LŪGTAJIEM VIESIEM SAGĀDĀ VIENU APĢĒRBU PAR VELTI. Tā arī Dievs ne tikai ielūdz jūs sava Dēla kāzās, bet arī piedāvā kāzu tērpu par velti (Jes. 61:10) – sava Dēla Jēzus nevainojamo taisnumu, kas apklāj visus mūsu grēkus un neveiksmes. “Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristū” (Gal. 3:27).

Šis Kristus taisnuma ģērbs ir iepriecinājis kristiešus visos laikos. Daudzās pazīstamās baznīcas dziesmās mēs dziedam par “Kristus taisnuma ģērbu”. Šī skaidrā Jēzus līdzības mācība uzvar argumentu, ka taisnošanu ticībā mācījis Sv. Pāvils, bet Jēzus ne.

ESIET GATAVI!

Tādēļ neesiet to vidū, kurus uz mūžu atgrūdīs no Dieva klātbūtnes un kuriem liegs tās prieku. Tieši otrādi, uzskatiet, ka jūsu Debesu Tēva uzaicinājums ir būt pie Viņa tagad un arī mūžībā, Viņa Dēla varenajā kāzu mielastā. Gara iedrošināti, esiet pilnīgi gatavi. Atkārtojiet pestījošo apustuļa Pāvila atzīšanos: “Bet arī tagad es visu to [šīs pasaules lietas] uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu.. un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, TAISNĪBU NO DIEVA UZ TICĪBAS PAMATA” (Fil. 3:8-9).

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.