218. Kāpēc ikviens, kas dzird evaņģēliju, tomēr nekļūst ticīgs?


e-BAZNICAI šodien 10

Šodien, 2011.gada 1.martā, ir 10. gadadiena kopš baznīca ienāca e-pasaulē.

e-pāvests šodien aicina atcerēties 2001.gada 1.martu, kad darbu oficiāli uzsāka kristiešu portāls Virtuālā Baznīca.

Viņa e-minece norādīja, ka misija e-vidē tiek uzsākta bieži, tomēr sākotnējais entuziasms ātri noplok. Lai darbs būtu svētīgs, turpinātos un nenorimtu, ir nepieciešama enerģija un uzņēmība, kāda piemīt Viņa e-minecei un e-ntuziastiem.

To pierāda arī fakts, ka Virtuālā Baznīca, kuru e-pāvests vairāku gadu garumā pašaizliedzīgi vadīja, tika slēgta pēc tam, kad e-ntuziastus palūdza atstāt projektu, un viņu vietā savāktā komanda darbu turpināt nespēja.

Toreiz, diemžēl, viens no tās dibinātājiem pārāk zemu novērtēja e-pāvesta darbu un ieguldījumu Virtuālajā Baznīcā, un uzskatīja, ka tā var pastāvēt pati par sevi, bez Viņa e-mineces. Tomēr tā tas nebija.

Protams, e-ntuziasti savu darbu turpināja projektā e-BAZNICA, kas kļuva daudz saturīgāka par doktrināli skopo Virtuālo Baznīcu. Tādēļ arī e-BAZNICA šodien svin savu 10.jubileju. Reiz uzsāktais darbs nav apstājies, bet ar Dieva svētību turpinās, un turpināsies jaunā tehniskā un saturiskā kvalitātē.

e-pāvests atskatoties uz paveikto sacīja, ka vienīgi ar patiesu un Dieva dotu nerimstošu entuziasmu var paveikt to, ko paveikuši e-ntuziasti.

Dievam vien ir viss gods un pateicība mūžīgi!Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “e-BAZNICAI šodien 10”

  1. ddauka:


    saules mūžu ebaznīcai, e-ntuziastiem un projekta atbalstītājiem!!!Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.