171. Ko otrais ticības loceklis mums māca?


Droša pils kur glābties

Tā Kunga vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un top pasargāts. [Sal.pam.18:10]

Droša pils kur glābties


Kas ir taisnais? Vai vispār iespējams atrast kādu Dieva acīs taisnu cilvēku? Pēc augstās Dieva svētuma mērauklas tādu cilvēku nav. Bībele saka: “Nav neviena taisna, it neviena” [Rom.3:10].

Un tomēr Svētie Raksti daudzviet piemin cilvēkus, kas tiek raksturoti kā taisni. Taisns bija vecais Simeons, kas Jeruzālemes templī sagaidīja zīdaini Jēzu [Lk.2:25]. Un Bībele piemin vēl daudzus citus [Mt.1:19].

Lasītais Dieva vārds izskaidro, kas tiek saukts par taisnu. Taisns ir tāds cilvēks, kas dzīvo patiesās attiecībās ar Dievu, un Viņš šīs attiecības atzīst par labām un pareizām.

Šis vārds nebūt nenozīmē bezgrēcību, jo šajā pasaulē nav neviena bezgrēcīga cilvēka. Bet taisns ir tāds cilvēks, kas nonācis labās un pareizās attiecībās ar Dievu.

Mēs, Jaunās derības ļaudis, kam dota visa dievišķās atklāsmes gaisma un pilnība, esam iepazinuši attaisnošanas noslēpumu. Kādu cilvēku Dievs sauc par Savu bērnu? Atbilde: tādu, kas atzinis savus grēkus, izsūdzējis tos Dieva priekšā un grēknožēlā un ticībā atradis patvērumu pie Jēzus.

Ikviens cilvēks, kas tic Jēzum, ir Dieva bērns. Dieva priekšā viņš stāv ietērpts Jēzus Kristus taisnībā [Fil.3:9] un savā sirdī ir saņēmis Dieva Garu [Gal.4:6]. Tāds cilvēks ir sajutis jaunas ilgas un vēlmi dzīvot pēc Dieva prāta un Viņam par godu.

Jānis saka: “Ja jūs zināt, ka Viņš ir taisns, tad jūs saprotat, ka katrs, kas dara taisnību, ir no Viņa piedzimis.”

Šodien lasītie Svēto Rakstu vārdi mums norāda uz kādu raksturīgu taisna cilvēka iezīmi: šis cilvēks steidzas pie Tā Kunga vārda kā uz stipru pili.

Grūti atrast vēl piemērotāku līdzību, kā raksturot Dieva bērnus, – viņi pastāvīgi meklē drošu vietu, kur nākt ar saviem grēkiem un neveiksmēm. Uz šo vietu tie dodas ar visām savām raizēm un rūpēm, jā, ar visu savu postu. Tie dodas turp, lai gūtu spēku jaunai dzīvei. Un tāpat viņi neaizmirst nākt pie Dieva ar slavu, godu un pateicību.

Ticīgs cilvēks ikreiz dodas pa to pašu ceļu un atkal no jauna gūst glābiņu.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.