303. Kā Svētā kristība ietekmē grēku piedošanu?


Dievs grib palīdzēt cilvēkam, kas uz Viņu paļaujas

Jo Kunga acis pārskata visu zemi, lai Viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie Viņa turas. Še tu esi aplam rīkojies, jo no šī laika tev nemitīgi būs jāpiedzīvo kari. [2.Lku.16:9]

Dievs grib palīdzēt


Dievs var palīdzēt cilvēkam visādās nelaimēs. Jā, Tas Kungs pat meklē iespēju palīdzēt tiem, kas uz Viņu paļaujas. Tomēr Dievs ļoti reti atrod kādu, kas patiesi alkst un ilgojas pēc Viņa palīdzības.

Tāds bija Dieva vēstījums ķēniņam Asam.

Ķēniņš Asa vairākkārt bija saņēmis brīnumainu Dieva palīdzību. Kad viss izskatījās pagalam drūmi, Tas Kungs nāca palīgā un piešķīra viņam uzvaru. Taču nākamajā reizē, kad ķēniņam uzglūnēja bīstami viņš nevis paļāvās uz Dievu, bet noslēdza ar ienaidniekiem miera līgumu, kas pašam nāca par ļaunu.

Vai Asa nerīkojās muļķīgi?

Protams, viņš rīkojās muļķīgi. Un tomēr šāda cilvēku rīcība nav retums. Piedzīvojot ļoti smagus pārbaudījumus, mēs piesaucam Dievu, un Viņš nāk mums palīgā. Gandrīz visi kristieši zina stāstīt šādus gadījumus.

Taču nožēlojamā kārtā nākamreiz, kad nonākam draudīgos un nemierīgos ūdeņos, mēs esam jau aizmirsuši iepriekš saņemto palīdzību un glābiņu. Tad mēs jūtam kārdinājumu vairāk paļauties nevis uz Dievu bet uz cilvēkiem, un meklēt atbalstu apšaubāmās un bīstamās draugu būšanās. Tā rīkojās ķēniņš Asa, un Dieva valstības vēsturē ir gadījies ne reizi vien.

Centīsimies atcerēties vārdus, ko Dievs teica Asam: “Tā Kunga acis pārskata visu zemi, lai Viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie Viņa turas.”

Dievs patiešām meklē cilvēkus, kas uz Viņu paļaujas, un, tādus atrodot, atbalsta tos ar Savu vareno spēku.

Tā Kunga acis apstājas pie vīriem un sievām, kas saņēmuši Dieva žēlastību veikt lielas lietas Debesu valstības labā. Dievs uzlūko cilvēkus, kas uzdrošinās uz Viņu paļauties un Viņam uzticēties.

Lūgsim žēlastību, lai arī mēs būtu viņu vidū!

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.