99. Ko Dievs sarga ar septīto bausli?


Dieva veiktā tīrīšana izsauc asaras

Visuzskatāmāk Jēzus mācība par ciešanām pausta Jņ. 15:1–11. Šajā līdzībā Jēzus runā par Vīnakoku, par zariem un par Dārznieku. Šīs mācības atslēga ir tā, ka šis Dārznieks ir jūsu Debesu Tēvs.

Dieva veiktā tīrīšana izsauc asaras

JŪSU DEBESU TĒVS NAV VIENALDZĪGS PRET JŪSU CIEŠANĀM

Kā dārznieka tēls šajā līdzībā var palīdzēt mums izprast ciešanu jēgu? Debesu Tēvs ir salīdzināts ar dārznieku, jo Viņš kā vīna dārza kopējs mūs nemitīgi „apgriež”. Šāda apgriešana, protams, ir sāpīga un nepatīkama. Mēs saprotam un pieņemam, ka Jēzus saka: „Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem” (Jņ. 15:2). Bet tad Jēzus piebilst, ka ikvienu zaru, kas nes augļus, Viņš iztīra, proti, apgriež. Jā, mūsu Tēvs tīra un apgriež pat kristiešus . Kāpēc? Lai viņi „jo vairāk augļu nestu” Dārzniekam.

Lai labāk izprastu ciešanu jēgu, atcerieties, ka vispirms Debesu Tēvs jūs Kristībā „uzpotē” kā zaru dievišķajam Vīnakokam Jēzum (Rom. 11:17 un Rom. 6:3). Un pēc tam, pat ja jūs jau nesat daudz augļu (Jņ. 15:5), jūsu Debesu Tēvs jūs „apgriež”. Kāpēc? Lai jūs nestu vēl vairāk augļu Viņa valstībai un vēl vairāk dotu Viņam godu. Kā ir rakstīts „Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem” (Jņ. 15:8).

JŪSU CIEŠANAS NAV TIEŠI ATKARĪGAS NO JŪSU GRĒKIEM

Cilvēki, arī kristieši, aizvien cenšas atrast kādu kopsakarību starp ciešanām, ko viņiem nākas piedzīvot, un konkrētiem grēkiem, ko viņi ir darījuši. Tomēr, kā Jēzus norāda Jņ. 9:3, ciešanas bieži vien nav saistītas ar kādu konkrētu grēku. Mums drīzāk uz ciešanām vajadzētu raudzīties kā uz šķīstīšanas procesu, ko Dievs piemēro tiem, kurus Viņš mīl. Šāda šķīstīšana var likt mums liet asaras, tāpat kā apgriešana liek sulot vīna koka zaram, kā tas parādīts šajā attēlā.

Gluži cilvēciski mēs varētu teikt, ka šāda apgriešana posta zaru. Bet patiesībā šāda apgriešana liek zaram nest vairāk augļu. Tāpat bieži vien notiek arī mūsu dzīvē. Asaras un sāpes izraisošās ciešanas ved pie grēku nožēlas un garīgas augšanas, tas ir, vairāk augļiem, tā ka Dieva darbs top redzams. Šeit būtu vietā atkal atgādināt Lutera vārdus:

„Kristus grib mums iemācīt pavisam citu skatījumu uz kristiešu [arī jūsu personīgajām] bēdām un ciešanām, atšķirīgu no pavirša vērotāja un pasaules redzējuma.”

JŪS CIEŠAT TIKAI TIK DAUDZ, CIK JŪSU DEBESU TĒVS TO PIEĻAUJ

Jā, Kristībā jūs esat uzpotēts Vīnakokam – Kristum. Tā jūs brīnumainā veidā tiekat iedēstīts Dieva vīnadārzā, proti, Viņa valstībā. Un tikko kā jūs esat kļuvis par zaru Dieva valstībā, Viņš sāk jūs apgriezt (Rom. 11:17–23).Tomēr jums nevajadzētu no tā baidīties! Atcerieties apustuļa Pāvila vārdus: „Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens? ..Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis” (Rom. 8:35, 37).

  Mīļais Debesu Tēvs, pasaule un arī daudzi kristieši neizprot ciešanu jēgu. Bet lai Tavs Gars atver manas ticības acis (Ef. 1:18), lai es ne vien spētu saprast, bet arī pieņemt Tavu izskaidrojumu ciešanām. Tad es varēšu teikt līdz ar apustuli Pēteri: „Mīļie, nebrīnaities par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bet, tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī, Viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties” (1. Pēt. 4:12–13). Kungs, māci man izprast Tavu prātu par to, kā ciešanas kalpo Tavam godam! Jēzus vārdā. Āmen.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Dieva veiktā tīrīšana izsauc asaras”

 1. dassy:


  hm..
  vai tad ciešanas nav iedzimtā grēka auglis?!

  manuprāt, ciešanas ir dažāda veida…
  dažas nāk prātā

  jo ir ciešanas, kuras mēs radām sev ar savu raksturu, attieksmi pret otru…
  jo dažkārt daot labu otram es mazāk ciešu…
  kaut kāda likumsakarība…

  un ciešnnas Kristus Vārda dēļ…

  ciešnas, kuras nodara citi apzināti vai bezapzināti…

  un ciešnanas, kuras rada izturību…

  ucLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.